A predsa Ježiš zostáva pokúšaný až dodnes. V nás. A dokáže v nás i zvíťaziť.

Liturgické čítania na 1. pôstnu nedeľu cyklus C nájdete na tomto odkaze.

 

V cezročnom období sme sledovali a aj v prvej polovici pôstu budeme počúvať Lukášovo evanjelium, ktoré sa začína i končí v Jeruzaleme. A do Jeruzalema, centra našej spásy, nasmeruje aj celú Ježišovu činnosť, opísanú v jeho veľkej ceste. Presnejšie sa tento Ježišov začiatok i finále dejú v chráme. A v chráme – nie na púšti – sa u Lukáša končí i Ježišovo pokúšanie, ktorým po každé začíname svätý pôst.

 

Lukáš ho uvádza hneď po Ježišovom rodokmeni, počnúc Adamom. Áno, to je diablovo pole: Adamov hriech v nás. Cezeň útočí aj na Ježiša, v ktorom cíti nový začiatok. Napáda ho na púšti – v mieste prázdnoty, ohrozenia mnohými nebezpečenstvami, vydanému napospas protivenstvám. Toto riziko Ježiš podstúpi, aby nám vyjadril solidaritu. No aj preto, že púšť je miestom hlbokého ticha, bez zvuku vtákov či aspoň mušiek, a preto Božej blízkosti, nájdenia seba, uvažovania i vyzrievania. Avšak štyridsaťdňovým hladovaním je Ježiš zoslabnutý. Taká je diablova taktika: útočiť pri oslabení. Ježiš je sám a nik ho nevidí, mohol by si pomôcť. No on nenúti zasiahnuť Otcovu ruku ani pri jednom pokušení. Jeho obranou je Božie slovo, zvíťazí vzkriesením, nie senzáciami. To len kdejakí mágovia konajú vo svoj prospech.

 

Pokúšanie Ježiša

Diabol, ktorý je bohom tohto sveta, požičiava svoju moc vládcom. Jeho tieňové kráľovstvo iba napodobňuje to Božie. Je ilúziou. Na čas od Ježiša odišiel práve v Jeruzaleme, aby si tam na neho počkal. S novou silou ho napadol práve v čase umučenia. A nielen trikrát. Skratku úspechu mu navrhne vtedy, keď má zostúpiť z kríža. Lebo diablove projekty chcú Božiu spásu zlikvidovať.

 

Ježišovo pokúšanie Lukáš začína Duchom a ním aj končí. Je evanjelistom Svätého Ducha, vrátane Skutkov apoštolov. Chce svojho čitateľa uistiť, že Ježiš je Boží Syn práve skrze neho. A predsa Ježiš zostáva pokúšaný až dodnes. V nás. A dokáže zvíťaziť i v nás. No ani my nemáme svojimi prosbami nútiť Ježiša, aby dal prednosť vláde nad svetom pred Otcovou vôľou o našej spáse. Cieľ neposväcuje prostriedky. Svätci hovorievali, že dobré veci sa rodia uprostred ťažkostí. A naopak, ak idú ako po masle, zaváňajú prítomnosťou Zlého.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina.

 

sestra Dáša