Správy z komunít FMA na Ukrajine a prejavy solidarity a blízkosti z komunít z celého sveta

Rím (Taliansko): Generálna matka Inštitútu dcér Márie Pomocnice, Matka Chiara Cazzuola, je v kontakte so saleziánkami z Ukrajiny. Z komunít Kyjev, Ľvov a Odesa posielajú správy o situácii a ich rozhodnutí podporovať obyvateľstvo.

 

Z komunity Ľvov saleziánky oznamujú, že sa majú dobre a že ich dom je otvorený. Chcú privítať množstvo ľudí, ktorí utekajú, aby sa zachránili pred útokmi, najmä matky s malými deťmi. A keď sú v úkryte, modlia sa s ľuďmi ruženec: „Toto je naša zbraň! V modlitbe ďakujeme tým, ktorí dávajú svoje životy, aby nás chránili, a ďakujeme Bohu, ktorý nám dal ďalší deň života.“ Komunity Kyjev a Odesa sú tiež solidárne s obyvateľstvom, vo vzájomnej výmene konkrétnej pomoci a povzbudenia.

 

Komunity FMA v Poľsku v spolupráci s cirkvou a katolíckymi združeniami ponúkajú prijatie a podporu mnohým ľuďom, ktorí prekračujú hranice, aby boli v bezpečí so svojimi rodinami.

 

Správy posiela aj provinciálka zo Slovenska

Sestra Monika Skalová, podala informácie, že saleziánky na Slovensku sú pripravené privítať Ukrajincov v ich domoch. Sestry sú prítomné na hraniciach, aby pomáhali v konkrétnych službách, najmä deťom vyčerpaným dlhým čakaním. So saleziánmi dona Bosca sú zjednotení v iniciatívach žiadať materiálnu pomoc pre FMA a SDB Ukrajiny. Na 2. marca 2022 okrem pôstu, o ktorý požiadal pápež František, zorganizovali 24-hodinovú adoráciu, v rámci ktorej zabezpečujú reťaz modlitieb za pokoj.

 

„Niekoľkokrát sme sa modlili, aby sa neuskutočnila táto vojna. A neprestávame sa modliť, práve naopak, intenzívnejšie prosíme Boha. Z tohto dôvodu znovu pozývam všetkých, aby sa 2. marec, Popolcová streda, stal na Ukrajine dňom modlitieb a pôstu za mier. V tento deň chceme zostať blízko utrpenia ukrajinského ľudu, cítiť spolu so všetkými bratmi a sestrami a prosiť Boha o koniec vojny,“ vyjadril pápež František v modlitbe Anjel Pána v nedeľu 27. februára.

 

Generálna predstavená Chiara ďakuje za doteraz prejavenú blízkosť. Povzbudzuje všetky výchovné komunity, aby zostali zjednotené v modlitbe a v iniciatívach solidarity, s naliehavou a jednomyseľnou žiadosťou o dar mieru pre Ukrajinu a pre všetky oblasti sveta v konflikte, v ktorej FMA zdieľa strach a utrpenie ľudí.

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice ponúka konkrétnu podporu ukrajinskému obyvateľstvu. V situáciách ohrozenia a ťažkostí počíta so štedrosťou a solidaritou všetkých. Príspevky môžete zasielať spôsobom uvedeným na stránke Inštitútu FMA s uvedením núdzového stavu na Ukrajine ako dôvod platby.

 

Zbierku robia aj slovenskí saleziáni a saleziánky na tomto odkaze.

 

Zdroj: cgfmanet.org