Ako voľakedy, tak i dnes nás láka zbieranie očných triesok. Ukľudňuje, ale iba naoko

Liturgické čítania na 8. nedeľu v období cez rok cyklus C nájdete na tomto odkaze.

 

Všetko to krásne, čo nám Ježiš v posledné nedele vysvetľoval, podrobuje skúške naše srdce. Ak jeho slová zostanú iba v hlave, máme šancu byť ukážkovými farizejmi. Lebo sila evanjelia má prejsť do špiku kostí a znútra potom prenikať do života.

 

Od milujúceho postoja k nepriateľom Ježiš v dnešnú nedeľu obracia svoje slová na bratské vzťahy. Najprv je reč o slepých vodcoch, ktorí si myslia, že vidia. Lebo najmä kresťanskí vodcovia by mali byť samé oko. No zrejme nie na smietky u iných. A, čo je zaujímavé, z Ježišových slov vyplýva, že zvyčajne súdia tí, čo už oslepli. Veď súdiť by mali bezúhonní, či nie? A ak podľa Ježiša nemám súdiť, ostáva mi už len „zbraň“ milosrdenstva…

 

Vyberanie smetí z očí tých druhých nie je úplne zakázané, najmä vtedy nie, ak nás o to sami požiadajú. No s trámom vo vlastnom oku sa to aj tak nepodarí. Naviac, ak nevidím vlastný hriech, potom ani moja snaha vyberať smietky iným nebude z lásky, ale pre skrytú chuť toho druhého znevážiť.

 

Ako voľakedy, tak i dnes nás láka zbieranie očných triesok

Ukľudňuje, ale iba naoko. Ježiš nás chce od tohto zlozvyku odučiť. Nielen pre etické výšky. V prvom rade preto, aby sme nezľahčovali vlastný hriech. A potom preto, že sa vyberaním smetí z očí tých druhých stávame stále viac neľudskými, ba krutými. A to je v absolútnom protiklade s duchom evanjelia.

 

Dnešný úryvok završuje výraz o prekypujúcom srdci. Asi ako keď hodíš doň kameň a vyšplechne na teba láska. Ak chceš mať také srdce aj ty, nechaj smietky iných smietkami a z trámu svojho vlastného oka budeš môcť postaviť niečo krásne. Lebo priznané hriechy v nás rozmnožia najvzácnejšie podhubie lásky: pokoru. A získaš najlepšie ovocie – dobré srdce. Nielen pred Bohom či v prospech iných, ale aj pre teba samého.

 

sestra Dáša