Situácia komunít saleziánok na Ukrajine a výzva generálnej predstavenej Chiari Cazzuoly k modlitbám, iniciatívam mieru a solidarity

Rím Taliansko). Generálna matka Inštitútu dcér Márie Pomocnice, Matka Chiara Cazzuola, informuje správami o komunitách FMA na Ukrajine – Kyjev, Ľvov a Odesa – a pozýva výchovné komunity k modlitbám, iniciatívam mieru a solidarity.

 

„Z posledných správ, ktoré sme dostali 24. februára 2022 od direktoriek komunít saleziánok na Ukrajine, vieme, že naše sestry sú v poriadku. Prežívajú utrpenie, úzkosť a neistotu obyvateľstva v tejto dramatickej chvíli národa, zverujúc všetkých do ochrany Márie Pomocnice kresťanov. Ďakujú všetkým saleziánkam a výchovným komunitám sveta za ich blízkosť a modlitby.

 

V tejto chvíli sa mi zdá dôležité podporiť naše sestry a obyvateľstvo niektorými konkrétnymi iniciatívami: spoločnou modlitbou ruženca s jasným úmyslom prosiť o dar pokoja; osobný a komunitný záväzok žiť v mieri a zhovievavosti, tolerancii a vzájomnej akceptácii.

 

Keď don Bosco zaviedol modlitbu „Ó Mária, Panna Mocná,“ nazval ju aj „modlitbou ťažkých časov.“ Verní jeho inšpirácii môžeme verne vzývať „mocný“ Máriin príhovor, aby oslobodil ľudstvo od nebezpečenstva vojen všade tam, kde horia ohniská. Aby pomáhal oceniť a budovať neoceniteľný dar pokoja.

 

Naďalej s láskou sprevádzame naše sestry z Ukrajiny a všetkých ostatných krajín, kde prebiehajú vojny a násilie.“

 

V Odesy na Ukrajine sa nachádza aj slovenská saleziánka. Ide o misionárku sestru Máriu Rehákovú. Podporme našich bratov a sestry na Ukrajine modlitbami a humanitárnou pomocou.

 

Zdroj: cgfmant.org