Vedúca ADMY Michalovce Ing. Betka Chvátalová: „Dáva mi to silu každý deň ísť ďalej, dobíjam si baterky.“

Máme veľké šťastie, že pri našej komunite máme Združenie Márie Pomocnice-ADMU. Členovia tohto združenia sú pevným modlitbovým základom, o ktorý sa opiera aj naša apoštolská činnosť. Preto som sa stretla s vedúcou miestneho strediska ADMA Ing.Betkou Chvátalovou, ktorá mi spontánne a v jednoduchosti bolo ochotná odpovedať na pár otázok.

 

Aká bola tvoja cesta ku členstvu ?

Prvé členky som osobne poznala. Oslovila ma sr. Anka, či by som nemala záujem vstúpiť medzi ne. Rok som sa pripravovala, nezáväzne som chodila medzi nich. Boli plné energie a ochotné vždy pomôcť, keď bolo treba. Jedenásť rokov som pracovala v zahraničí. Nebola som preto zvlášť aktívnou členkou. Obidvaja s manželom sme ochoreli na covid. Manžel mal ťažký priebeh. Musel ísť do nemocnice a ochoreniu podľahol. Ja som zostala nažive.

 

Po smrti manžela, nástupom do dôchodku sa u mňa mnohé veci zmenili. Začínam sa inak pozerať na prežitý život i na súčasnosť. Hľadám odpoveď, prečo som ja chorobu prežila? Čo Boh odo mňa chce? Na čo som tu na zemi ešte potrebná? Zakúsila som na sebe svoju neschopnosť a odkázanosť vo všetkom na druhého. Hľadám zmysel svojich činov. V júli 2021 ma zvolili za vedúcu strediska.

 

Čo tebe osobne dáva členstvo v ADME?

V spoločenstve zisťujem, že ten môj problém nie je najväčší, ako som si myslela. Iní majú oveľa vážnejšie problémy. Navzájom sa povzbudzujeme. Učíme sa spoločne odovzdávať veci Bohu, spolu sa za ne modliť. Dáva mi to silu každý deň ísť ďalej, „dobíjam“ si baterky. Mám viac času na modlitbu.

 

Aké je vaše fungovanie počas covidu ?

Je nás asi 4O členov. Sme rozdelení do 3. skupín. Snažíme sa zaujímať sa o každého člena. Máme prerozdelenú starostlivosť o málo mobilných členov. Miestnej rade sa podarilo stretnúť sa a pouvažovať nad cestou, ako ďalej. Nakoľko sa dá,  malými „dobrotami“ sme prispievali na oslavu sviatkov. Veľkým povzbudením pre členov bolo stretnutie s provinciálkou FMA sr. Monikou Skalovou. Niektorí členovia sa pripojili ku Dňom spirituality a sledovali dianie v priamom prenose. Snažíme sa spájať v modlitbe za potreby ľudí vo farnosti, za potreby sestier, za pokoj vo svete, na Ukrajine. Máme túžbu cez pôst mať spoločnú duchovnú obnovu.

 

 

Členky jednotlivých stredísk sú ochotné a otvorené prijímať aj vaše modlitbové úmysly. Stačí sa na ne nakontaktovať.

 

Sestra Edita