Liturgické čítania na 6. nedeľu v období cez rok cyklus C nájdete na tomto odkaze.

 

 

Po modlitbe na hore a voľbe Dvanástich schádza Ježiš k zhromaždenému ľudu, ktorý na neho dolu vyčkáva. Vzápätí Lukáš vovádza svojho čitateľa do podstatného obsahu Ježišovho učenia, ba priam do jeho jadra zručnou ukážkou z jeho mnohých „seminárov“ na galilejských cestách.

 

Okolo Ježiša sa akoby v sústredných kruhoch zhromaždili Dvanásti, potom učeníci, zástupy až po pohanov z prímorských oblastí, čo je obrazom cirkvi až dodnes. Lekcia Blahoslavenstiev je jedným z mnohých príkladov, ako Matúš i Lukáš čerpali zo spoločného prameňa. Matúš blahoslavenstvá zrejme rozšíril a Ježišovo beda posunul na neskôr (23,23-26). Pre Lukáša zas sú chudobnými tí materiálne a vytláčaní na okraj.

 

V Ježišovej lekcii je vykreslený profil učeníka, ktorý ako prvý patrí k chudobným, maličkým Pána. No „najpvrším“ maličkým v očiach tohto sveta je Ježiš sám. A hneď s ním jeho matka, ktorej Magnificat je v detailnom súzvuku nielen s dnešnými lukášovskými blahoslavenstvami, ale i s jeho beda. Onoho beda, ktoré v evanjeliu nie je vyhrážkou, ale varovaním pred nebezpečenstvom a nárekom nad biedou, do ktorej človeka vrhá bohatstvo. Lebo boháči sú v priamom protiklade k maličkým: spoliehajú sa na to, čo majú a čím sú. Podľa Lukáša sú maličkí dokonca prorokmi. Lebo tí, ktorí sú od ľudí zavrhnutí, Bohom sú prijatí. Naopak, tí, ktorým ľudia fandia, zvyknú patriť k falošným prorokom.

 

Kľúčová chudoba

Kľúčovým blahoslavenstvom je teda chudoba a syntézou všetkých blahoslavenstiev blaženosť tých, ktorí Božie slovo počúvajú a zachovávajú ho. Čím je učeník Ježišovi bližší, tým oddanejšie sa môže riadiť blahoslavenstvami. Podstatnou charakteristikou pravého Ježišovho učeníka je, že sa správa ne-svetsky, akoby na hlavu. Vie, že čoskoro bude s Bohom!

 

Ježiš zostúpil aj k tebe, aby si k nemu ľahšie vystúpil. Neboj sa byť chudobný, počúvať Chudobného, ako odporúča chudobným chudobu. Možno mu veriť. Narodil sa ako chudobný, žil chudobne a zomrel ako chudobný. Cesta chudobného môže byť ťažká, ale je krátka. No blaženstvo za ňu bude večné.

 

sestra Dáša