Čo máme nové (nielen u sestier na Krížovej 12) v Trnave

V našom príspevku Vám ponúkame pár noviniek zo saleziánskeho diela na Kopánke v Trnave.

 

Kostol

Od Štedrého dňa dostala farnosť na Kopánke od bratov saleziánov a všetkých zaangažovaných najkrajší darček – verejné sväté omše v zrekonštruovanom kostole Márie Pomocnice kresťanov po roku a trištvrte (aj neplánovaných) rekonštrukčných prác. A po úprave opatrení na 100 ľudí OP sa tešíme ešte viac z možnosti spolu sa stretávať a sláviť liturgiu v našom „novom“ kostole.

 

Bránu, vianočné svetielka, skrinky, žiarič či automatický vysávač

Tieto nielen technické, praktické, ale i estetické vymoženosti odzrkadľujú snahu našej komunity o prijatie ľudí zvonka a túžbu vytvoriť príjemné a bezpečné prostredie pre všetkých návštevníkov nášho domu. A sú tiež dôkazom štedrosti našich dobrodincov.

 

Sestry a brata

V intenzívnej spolupráci našich dvoch komunít vnímame a oceňujeme prítomnosť a vklad našich nových členov – sestry Anky a brata Števa – nielen v pastoračných aktivitách, ale aj v bežnom každodennom živote,  pri neformálnych stretnutiach a občasných spoločných výletoch.

 

A samozrejme nemôžeme zabudnúť na jubilejné 80.výročie založenia diela a posviacky kostola, ktoré si tento rok pripomíname.

 

Sme stále aktívne cez množstvo starých, nových či obnovených aktivít v našom spoločnom saleziánskom diele – online či naživo cez omše a katechézy, stretká, dievčenské oratko, duchovné obnovy, deviatniky, oslavy, porady a stretnutia, prípravy na sviatosti, mediálne výtvory (napr. saleziánskej novinky či nové logo), výlety, ale i osobné stretnutia, hovory či rozhovory, a mnohé iné…

Bohu vďaka za všetko!

 

Sestra Ela