4. deň deviatnika k don Boscovi: „Pomáhal by mladým kráčať vo svete plnom informácií a učil by ich hľadať pravdu.“

Máme tu 4. deň deviatnika k don Boscovi. V ňom dostalo slovo saleziánske stredisko Bratislava Miletičová, konkrétne animátorky Barbora Kullačová a Hanka Jančiková.

 

Aké tri slová sa ti vybavia, keď počuješ meno don Bosco?

Baška: Tak samozrejme ako prvé sa mi zobrazí pred očami don Boscova tvár. A potom si spomeniem, že to je zakladateľ našich saleziánov a to ma hneď privedie k myšlienkam o tom ako je mi medzi nimi dobre. Ak by som ale mala povedať čo pri mene don Bosco cítim, tak je to hlavne také zahriatie pri duši, radosť a zároveň obdiv.

Hanka: Svätosť, oratko, život.

 

Za čo si don Boscovi vďačná?

Baška: Som mu vďačná, že založil rehoľu saleziánov a začal sa venovať hlavne mladým. Jeho radostný duch ma natoľko pred pár rokmi oslovil, že vďaka nemu už vidím svet úplne inak.

Hanka: Don Boscovi som vďačná za to, že mám ukázal úctu k Eucharistii a k Panne Márii a vďaka nemu mám aj kamarátov, ktorých som spoznala v oratku.

 

Čo by podľa teba don Boso robil dnes?

Baška: Fuuuu, tak hneď prvé mi napadlo, že by sa asi snažil aj z časti prispôsobovať tejto dobe. Posúvať podľa toho oratko a oslovovať mladých formou, ktorá im je blízka. Ktovie, možno by si založil aj instagram.

Hanka: Snažil by sa viac o to, aby sa mohli stretávať  a aby viac času trávili medzi sebou a nie za  sociálnymi sieťami a pomáhal by mladým kráčať vo svete plnom informácií a učil by ich hľadať pravdu, a teda lásku a Boha.

 

Modlitba k donovi Boscovi 

Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší;

buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho.

Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady.

Nauč nás milovať sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého Otca, rímskeho pápeža.

Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba.

Amen.