9. deň deviatnika k Nepoškvrnenej: Máriino materstvo

Ježiš ako večný Syn Otca, bol vedený Duchom v každom svojom slove, v každom geste a v každom pohľade, aby každý, kto ho vidí, kto ho počúva, kto sa cíti byť ním dotknutý, mohol vstúpiť do kontaktu s Bohom Otcom. Otcova láska, v ktorej Syn žil od večnosti, formovala a napĺňala jeho srdce a formovala jeho spôsob bytia a jeho konanie.

 

Na to, aby sa plne stal človekom, mu však nestačilo vziať si z Márie iba telo. Ježiš zažil krásu a radosť z toho, že je dieťaťom, že sa nechá milovať, živiť, vychovávať. Materstvo skutočne nespočíva len v akte pôrodu, ale predstavuje trvalý vzťah človeka k človeku, ktorý zahŕňa jedinečnú a nenahraditeľnú výchovnú úlohu. Tým, že plne prevzal tento aspekt ľudskej prirodzenosti, uzdravil ju zvnútra, teda umožňuje nám rozpoznať naše rany a zlyhania, ktoré sú ovocím získanej alebo odovzdanej výchovy, a otvára nám cestu k uzdraveniu.

 

MODLITBA 

Pane, obráť moje srdce, aby zotrvávalo v tichu a v stálej modlitbe.

Obráť moju myseľ od kultúry smrti k myšlienkam na Vzkrieseného.

Moje ruky a nohy Pane, obráť, aby ich snahou bolo prejavovať konkrétnu lásku bratom a sestrám, ktorých stretnem.

Pane, obráť môj pohľad a urob ho schopným pozornosti, láskavosti a milosrdenstva.

Keď sa budem snažiť čokoľvek robiť, pripomínaj mi, že vždy som malý a neužitočný služobník. Bez teba neviem robiť dobro.

Osloboď ma od lenivosti, ľahostajnosti, zmätku, od vonkajšieho i vnútorného hluku, od smútku, závisti, od prenáhleného posudzovania a egoizmu.

Mária, ty buď mojou vodkyňou, mojou neprekonateľnou sprievodkyňou, pozemskou i nebeskou Kráľovnou.

V tvojich rukách je ochrana, prijatie, uzdravenie a oslobodenie od všetkých ziel.

Ježiš, môj život je tvoj. Mária, moje srdce patrí tebe.

Amen.