4. deň deviatnika k Nepoškvrnenej: Máriine gesto- prejavenie náklonnosti

Evanjelium podľa Lukáša hovorí, že Mária po pôrode zavinula Ježiša do plienok a vložila ho do jaslí. V geste zavinutia Dieťaťa do plienok cirkevní otcovia rozpoznali súhrn všetkých gest starostlivosti, ktoré Mária určite prejavovala svojmu Synovi nielen v ranom detstve, ale počas celého jeho života. Skutočne, v každodennom živote rodiny sa náklonnosť vyjadruje oveľa viac gestami ako slovami. Najmä keď je dieťa malé: matka ho kŕmi, umýva, oblieka, kolíše ho aby zaspalo. Keď sa dieťa stane dospelým, spôsob, akým sa ho dotýkali, ako sa oň starali, ako ho kŕmili, sa odráža v jeho schopnosti stretávať iných a starať sa o nich.

 

MODLITBA 

Pane, obráť moje srdce, aby zotrvávalo v tichu a v stálej modlitbe.

Obráť moju myseľ od kultúry smrti k myšlienkam na Vzkrieseného.

Moje ruky a nohy Pane, obráť, aby ich snahou bolo prejavovať konkrétnu lásku bratom a sestrám, ktorých stretnem.

Pane, obráť môj pohľad a urob ho schopným pozornosti, láskavosti a milosrdenstva.

Keď sa budem snažiť čokoľvek robiť, pripomínaj mi, že vždy som malý a neužitočný služobník. Bez teba neviem robiť dobro.

Osloboď ma od lenivosti, ľahostajnosti, zmätku, od vonkajšieho i vnútorného hluku, od smútku, závisti, od prenáhleného posudzovania a egoizmu.

Mária, ty buď mojou vodkyňou, mojou neprekonateľnou sprievodkyňou, pozemskou i nebeskou Kráľovnou.

V tvojich rukách je ochrana, prijatie, uzdravenie a oslobodenie od všetkých ziel.

Ježiš, môj život je tvoj. Mária, moje srdce patrí tebe.

Amen.