Pred 30. rokmi saleziánky zažili významnú udalosť

Významným dňom pre Inštitút Dcér Márie Pomocnice (FMA, saleziánok) na Slovensku bol 24. november 1991, kedy bola kanonicky zriadená Slovenská vizitatória svätého Jána Bosca. Dekrét prečítala generálna radkyňa sr. Anne-Marie Deumer počas slávnostnej svätej omši v kostole svätého Jána Bosca v Bratislave na Trnávke za prítomnosti sestier, saleziánskej rodiny, dievčat a priaznivcov saleziánskeho diela.

 

Predstavenou vizitatórie sa stala sestra Helena Danišová. Tým boli slovenské FMA vyňaté z Poľskej inšpektórie FMA a stali sa samostatnou časťou Inštitútu.

 

V roku 1991 bolo kanonicky zriadených deväť komunít FMA:

v Bratislave Prievoze (10 sestier),

v Dolnom Kubíne (4 sestry),

v Dubnici nad Váhom (3 sestry),

v Michalovciach (3 sestry),

v Rožňave (3 sestry),

v Šamoríne (Školská ul.) (3 sestry),

v Trnave Krížovej- Noviciát (3 sestry, 6 noviciek),

v Trnave na Olympijskej (9 sestier),

v Trnave na Prednádraží (3 sestry).

 

Predstavená vizitatórie bývala na byte v Šamoríne. Štyri staršie sestry žili ešte mimo komunít. Štyri sestry boli v Taliansku: dve na štúdiách, jedna v noviciáte a jedna sa pripravovala do misií. Spolu mala novovzniknutá vizitatória 49 sestier a sedem noviciek.

 

Eva Matejková