Exallievi spúšťajú 8. ročník projektu Darujme úsmev

Drahí exallievi, priatelia, podporovatelia, dobrodinci!

Prešiel ďalší rok a Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku ponúka svojim členom, spolupracovníkom, sympatizantom a všetkým ľuďom dobrej vôle možnosť zapojiť sa už po 8. krát do sociálneho projektu Darujme úsmev. Jeho cieľom je konkrétnym skutkom lásky – štedrosťou a dobročinnosťou – pomôcť núdznym medzi nami. Už druhý rok sa zmietame v pandémii, ktorá negatívne ovplyvňuje život mnohých ľudí medzi nami. Tradične túto zbierku symbolicky začíname sviatkom sv. Martina a Vaše príspevky budeme očakávať do sviatku sv. Mikuláša. Nech štedrosť a duch zdieľania, ktorý nám zanechali títo dvaja svätci sprevádza všetkých, ktorí sa akoukoľvek formou zapoja do tohto nášho projektu.

 

Aj tentoraz zbierku organizujeme v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a saleziánskou rodinou. Okolo nás je veľa núdznych a veľa diel, kde sa dá pomáhať. Tohtoročný projekt chceme venovať dielam našej saleziánskej rodiny a taktiež rodinám a ľuďom, ktorí spadajú do systému pomoci SKCH.

 

Finančne môžete podporiť vzdelávanie mladých z núdznych rodín a taktiež rodiny, ktoré sa na základe rôznych negatívnych vplyvov a udalostí dostali na perifériu, ktorú nám tak často spomína pápež František – veľký tohtoročný pútnik po našom Slovensku.

 

Dovoľujeme si Vás  touto formou osloviť a požiadať o pomoc pri podpore nášho projektu, ktorého cieľom je pomôcť konkrétnym ľuďom, konkrétnym rodinám, konkrétnym komunitám.

 

Róbert Mruk

Prezident Exallievov

Zdroj: exallievi.sk