Milovaná každodennosť, v ktorej kráčajú sestry z Nitry

Po veľkých udalostiach spojených s návštevou pápeža Františka na Slovensku a pozornosti, ktorej sa dostalo Rómom – pričom sme boli osobne – sme sa povzbudené vrátili k bežnej práci v osade. Sestra Evka a sestra Marika venujú svoj čas, lásku a kreativitu deťom do 3 rokov a ich mamám v  materskom centre. Sestra Anna pôsobí ako asistentka v škôlke a sestra Erika učí v osade prvákov. Má ich požehnane, devätnásť.

 

K poobedným činnostiam sestier patrí katechéza (príprava detí k sviatostiam), katechézy Dobrého pastiera pre 3-6 ročných v Átriu, starostlivosť o animátorov, asistencia pri stretnutiach s mužmi, ktoré vedie otec Mirko Hafera. Sv. otec nám vo svojom príhovore nechal veľa inšpirácií. Máme nad čím spolu s našimi adresátmi premýšľať a s Božou pomocou uvádzať do praxe.

 

Zopár čriepkov zo života

* Prváci prišli sestre Evke povedať, že chlapci vytrhali muškáty pred materským centrom, rozsypali hlinu a aj oznámili, kto to bol. Nahnevaná sestra Evka si dala zavolať dvoch vinníkov, ktorí hrali futbal. Dohovorila im a museli dať všetko do poriadku. Po práci si chceli umyť ruky. „Umyte si doma!“ znela namrzená odpoveď. Tak čo im ostávalo, išli. Keď prišli znova von, z diaľky vykrikovali na Evku: prepáč, prepáč, prepáč… Potom prišli bližšie a vedomí si svojej viny sa jej s bázňou opýtali. „A môžeme hrať futbal?“

Keď dohrali, malí futbalisti nakukli do Átria: „Anny, čo robíš?“ „Čo robíš, čo robíš? No všetko pre vás robím : upratujem, pripravujem, rozmýšľam… všetko len pre vás…“

Oni na to: „A my sme takí zlí…“ Dohra muškátov o príbehu o ktorom som nevedela.

* Marika sa pýta druhákov: „Koľko je Bohov?“ „Dvaja. Jeden starý a druhý mladý.“

* Anna v materskej škole nešťastne zakopla o malý obchodík a všetky lóve boli po zemi /desiatky drobných mincí z kasy/. Dominik, ktorý práve s ostatnými predškolákmi maľovali podľa pokynov učiteľky, duchaplne zakričal: „Nechaj Anny my to pozbierame.“ „Áno, Anička dušička, my to pozbierame“ pridali sa ostatní. A naozaj, keď skončili svoju aktivitu, všetko dali do poriadku, Nikto ich k tomu nenabádal a ja som bola v druhej miestnosti.

* ZŠ zamestnala 3 ženy z osady, tak sa tomu tešíme. Je to pre ne obrovská šanca zlepšiť svoj život.

* Pred pár dňami sa direktorke ozval páter Zamkovský a oznámil, že Orechov dvor zaradili do plánu misií na budúci rok a to 25. septembra 2022.

 

Milovaná každodennosť, v ktorej kráčame s nádejou a vnímame, že Pán sa o nás stará.

 

Sestra Anna Chrkavá