Ježišov príklad o figovníku znázorňuje skryté znamenia konca pre jeho verných

Liturgické čítania na 33. nedeľu v Cezročnom období nájdete na tomto odkaze.

 

Evanjelista Marek v celej kapitole, z ktorej je vzatý tento úryvok, niekoľkokrát nabáda poslucháčov k pozornosti a v jej závere štyrikrát opakuje výzvu k bdelosti.

 

No neprotirečí si? Na jednej strane tvrdí, že Ježišov slávny príchod na konci čias je nateraz tajomstvom aj pre neho a nik ho nemôže predvídať. A na druhej strane nám prináša Ježišov príklad o figovníku, ktorým znázorňuje skryté znamenia konca pre jeho verných.

 

Aby sme tento príklad dobre pochopili je treba vedieť ako figovník funguje. Dlho, až do neskorej jari spí. Akoby vyschol. Až tu zrazu takmer zo dňa na deň vyraší veľa listov. Ježiš nám chce povedať, že aj pri jeho konečnom príchode sa nám bude zdať, že sa nič nedeje a do poslednej chvíle nič nerozpoznáme. Až sa zrazu zobudíme a zbadáme, že teraz to prišlo. A keď to všetko nastane, už nik z nás posledné časy nebude môcť prehliadnuť.

 

Ježiš nám svojimi slovami pripomína, že neznalosť presného času jeho definitívneho príchodu by nás nemala viesť k hľadaniu spôsobov, ako stoj čo stoj odhaliť onen deň a hodinu. Má nás pobádať k celkovej bdelosti. Preto nepotrebujeme žiadnych „predpovedačov“ konca sveta. Lebo až do poslednej chvíle sa nebude dať nič isté rozpoznať. A až to skutočne dôjde, tak na to dôjdeme aj bez nich.

 

sestra Dáša