Sestra María del Rosario García Ribas zvolená za generálnu vikárku Inštitútu FMA a mená ďalších sestier do generálnej rady

Na XXIV. Generálnej kapitule bola sestra María del Rosario García Ribas zvolená za generálnu vikárku Inštitútu Dcér Márie Pomocnice. Voľby sa konali dopoludnia 6. októbra 2021. Blahoželali jej všetky členky kapituly a sestry generálneho domu FMA. Po oficiálnom vyhlásení voľby nasledoval srdečný potlesk.

 

Biografické údaje

Sestra María del Rosario García Ribas sa narodila 22. januára 1961 v Seville (Španielsko). Prežila svoje dospievanie a mladosť najskôr v kolégiu na saleziánskej škole Márie Pomocnice v mestskej časti Nervión, a potom ako animátorka v oratóriu, pričom sa plne zúčastňovala mnohých pastoračných iniciatív a zároveň študovala na vysokej škole históriu. Postupne si ju táto saleziánska atmosféra získala  a pomohla jej objaviť svoje povolanie.

 

Rehoľná profesia a štúdiá

Prvé rehoľné sľuby zložila 5. augusta 1986. Pán jej dal možnosť byť šťastnou FMA medzi mladými a sestrami, v poslaní, ktoré jej bolo zverené.

 

V akademickom roku 1993-94 študovala na Saleziánskej pápežskej univerzite v Ríme – UPS a v rokoch 1994 až 2000 bola provinčnou koordinátorkou pastorácie mládeže v provincii Márie Pomocnice so sídlom v Seville, v ktorej bola aj provinciálkou od roku 2003 do roku 2009.

 

Služby v Inštitúte

Bola direktorkou domov Jerez – komunita Mária Pomocnice, v Seville – komunita San José (Škola Márie Pomocnice kresťanov). V nasledujúcich rokoch bola súčasťou komunity v Marbelle (Malaga), kde bola učiteľkou a koordinovala pastoráciu dvoch saleziánskych škôl v tomto meste. Táto úloha sa spájala zároveň so zodpovednosťou provinciálnej radkyne pre formáciu. Aktívne pracovala ako členka komisie „Európa-Stredný východ na ceste“ Inštitútu FMA.

 

V auguste 2017 bola vymenovaná za provinciálku štyroch zjednotených španielskych provincií, provincie Márie Pomocnice. Túto službu vykonávala až do svojho vymenovania za generálnu vikárku, ktoré sa uskutočnilo 6. októbra 2021 na XXIV. Generálnej kapitule.

 

Žije život ako dar, zvlášť ten každodenný život. Má rada slovo „ďakujem“ a všetko, čo je za tým. Dnes je to celý Inštitút FMA, ktorý jej hovorí ĎAKUJEM za jej disponibilitu pre túto novú službu, do ktorej ju volá Pán.

 

Ďalšie zvolené sestry do genrálnej rady sú sestra Maria Ausilia De Siena ako radkyňa pre sociálnu komunikáciu, Ena Veralís Bolaños ako generálna ekonómka,  Ruth del Pilar Mora ako radkyňa pre misie. Ostatné zvolené sestry vizitátorky sú sestra Chantal Mukase Ruzagiriza, sestra Maria Assunta Sumiko Inoue, sestra Paola Battagliola, sestra Phyllis Neves, sestra Celine Jacob, sestra Lidia Strzelczyk a sestra Marta Liliana Riccioli.

 

Preložila a upravila: Iveta Sojková FMA

Zdroj: cgfmanet.org