Aj tento rok bol mariánsky výstup na Choč v Božej réžii

V prvú sobotu mesiaca zasväteného ružencovej Panne Márii sme sa po dvoch rokoch opäť vybrali na Choč. Minulý rok kvôli zlému počasiu i pandémii sa neuskutočnil, a tak sa na rok prerušila šnúra výstupov. V Kubíne túto tradíciu zaviedli saleziáni spolupracovníci pred viacerými rokmi a ujala sa dodnes.

 

Spoločne sme sa stretli v Dolnom Kubíne pri pošte okolo 8,00, kde sme sa prerozdelili do áut, hlavne tí, ktorí nemali odvoz. Okolo 9,00  sme prišli do Valašskej Dubovej, odkiaľ sme spoločne začali stúpať hore. Pri prvej studničke nám dal pán kaplán Ján Závacký požehnanie a v mene Božom sme postupne naberali výškové metre. Každý si išiel svojím tempom, detský džavot striedali dospelácke hlasy. Popri vzájomných rozhovoroch,  spoznávaní sa či prehlbovaní vzťahov sme sa posúvali nahor. Cestu nám dotvárali myšlienky pápeža Františka z encykliky Fratelli tutti, ktoré boli porozvešiavané na stromoch. Popri zastavení sa pri nich a zamyslení sa nad obsahom, sa človek stihol vydýchať.

 

Medzi zastávka Poľana

Tá nás tento rok prekvapila veterným počasím a výrazným chladom. A tak sme si každý hľadal závetrie na doplnenie energie, prezlečenie sa do suchých tričiek či navrstvenie sa ďalším oblečením. Postupne sme stúpali na vrchol Choča, ktorý nás privítal uzimene a vo veľkej hmle a slabej viditeľnosti.

 

Po pár fotkách pri turistickom smerovníku, ktorý naznačoval, že sme došli do cieľa, sme sa presunuli na lúčku, kde sme slávili sv. omšu. Počas nej nás Pán obdaril slnečnými lúčmi, ktoré nás zohriali a ukázali nám majestátnu krásu výhľadov do širokého okolia. Vďační Pánovi i anjelom strážnym, ktorých sviatok sme v tento deň slávili, sme sa kochali krásou prírody a ďakovaním za Božiu réžiu sme sa pomaly vybrali dolu.

 

Ďakujeme  saleziánom spolupracovníkom, ktorí zorganizovali ďalší ročník mariánskeho výstupu, ale i pánu kaplánovi Jánovi za odslúženie svätej omše či vyslúženie sviatosti zmierenia. Vďaka i všetkým zúčastneným, ktorí vyšli zo svojej konfortnej zóny a prišli budovať farské spoločenstvo i urobili niečo pre svoje zdravie. Nech nás modlitba ruženca a ochrana Panny Márie sprevádza počas celého tohto mesiaca.

 

sr. Viera Antalíková

Foto:  Juraj Chorvatovič