Cirkevná materská škola oslávila svoje 30. narodeniny na Mamateyke

Tohtoročná tretia septembrová nedeľa patrila oslavám 30. výročia vzniku Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej (CMŠ), ktorá sídli na Lachovej ulici v bratislavskej Petržalke. Svojím zriaďovateľom, Bratislavsko-trnavskou arcidiecézou, bola po jej zaradení do siete cirkevných škôl (1999), zverená do duchovnej starostlivosti (oficiálne však až v roku 2003) sestrám saleziánkam, ktoré na nej dodnes pedagogicky pôsobia. V spolupráci s učiteľkami laičkami a bratmi saleziánmi, ktorí pomáhajú s jej duchovným vedením, sa snažia do škôlky prinášať atmosféru saleziánskej rodiny a výchovný štýl dona Bosca a Márie Dominiky Mazzarellovej.

 

Narodeninová oslava škôlky sa uskutočnila na „Mamateyke“ (v neďalekom saleziánskom stredisku na Mamateyovej ulici), ktorá vďaka svojmu priestrannému areálu a dobrej spolupráci s bratmi saleziánmi vytvorila príjemné miesto pre túto výnimočnú udalosť.

 

Oslava začala ďakovnou svätou omšou, ktorej predsedal direktor saleziánskej komunity na Mamateyovej ulici don Milan Janák SDB. V príhovore zdôraznil dôležitosť výchovy, ktorá je v prvom rade úlohou rodičov, ale spoluprácou s materskou školou im pomáha v jednotnom vedení ich detí. Poukázal aj na to, že deti si z materskej školy do svojej rodiny prinášajú malé semiačka dobra, ktoré môžu rásť nielen v nich samých, ale cez nich aj v ich rodinách. Na záver vyzval nielen deti, ale aj ich rodičov a všetkých prítomných, aby boli vďační za milosti, ktoré v tejto „škôlke“ dostávajú. Hlasné zvolanie detí „Ďakujeme,“ potvrdilo ich veľkú vďačnosť.

 

Príhovory hostí

Po svätej omši nasledovali príhovory hostí. V mene zriaďovateľa Bratislavskej arcidiecézy sa prítomným prihovorila Mgr. Viera Kyselicová, riaditeľka Arcidiecézneho školského úradu. Poďakovala za odvahu začať s výchovno-vzdelávacou činnosťou v kresťanskom duchu hneď po páde totalitného režimu.

 

Mgr. Mária Bučková, pedagogička, dlhoročná riaditeľka CMŠ, sa zaslúžila o jej vznik a rozvoj. Pôsobila na nej takmer tridsať rokov. Vo svojom príhovore zaspomínala aj na ťažké začiatky. Vtedy kvôli chýbajúcim finančným prostriedkom zamestnanci materskej školy niekoľko mesiacov pracovali bez nároku na plat. Robili to s veľkou dôverou k Bohu a táto dôvera sa oplatila.

 

Spomienky neutíchli ani počas slávnostného obeda. Pozvaní hostia hovorili o prekrásnych chvíľach strávených v službe tým najmenším, ale aj ich rodinám.

 

Slávnostný program v rodinnom duchu

Aká by to bola oslava bez slávnostného programu. Areál obrovského ihriska v stredisku na  Mamateyovej ulici sa zaplnil hosťami, rodičmi a najmä deťmi – škôlkarmi súčasnými i tými už „vychodenými“. Na pripravenom pódiu – javisku svoje umenie predviedli deti navštevujúce škôlku, ale aj tie, ktoré už chodia do „veľkej“ školy. Prítomných prekvapil aj výber piesní a skladieb z ešte novotou voňajúceho CD. To pripravili a nahrali pri príležitostí osláv narodenín materskej školy. Obsahuje súhrn piesní z viacerých vianočných divadelných predstavení, ktoré detičky každoročne hrajú pod názvom Vianočná hra. Na záver programu vystúpili s veselými piesňami Mici a Mňau, ktoré deťom predškolského veku ponúkajú zábavné a poučné predstavenia a koncerty.

 

Prítomní rodičia poďakovali bývalej pani riaditeľke, pani učiteľkám a zamestnancom, ale najmä terajšiemu pedagogickému kolektívu a personálu CMŠ. Vyjadrili vďaku organizačnému tímu príprav osláv, do ktorého sa vo veľkej miere zapojili aj rodičia.

 

Deti si počas osláv prišli na svoje. Občerstvovali sa zmrzlinou Lumi, pečivom od firmy Penam, minerálnu vodu zabezpečila Santovka. Kto mal záujem o kreatívne spomienkové fotografie z osláv, programu, ba chcel sa odfotiť s celou rodinou, prípadne so zamestnancami, na počkanie im ich vyhotovila spoločnosť Tvoja fotobúdka. Účastníci si mohli so sebou odniesť aj rozličné darčekové predmety CMŠ s jej novým logom.

 

Najväčším ťahákom po programe bola cukrová vata. Deti na ňu neváhali disciplinovane vystáť dlhý rad. Až slzy do očí sa niektorým vtlačili, keď jedno z dievčatiek povedalo: „Maminka, ja si ten rad vystojím sama, nemusíš tam so mnou byť.“ Je potešiteľné, keď deti chcú byť samostatné. Vedie ich k tomu výchova nielen v rodine, ale aj v CMŠ Márie Mazzarellovej, kde sa o to snažia všetci pedagógovia.

 

O oslave povedali

„Najväčšiu radosť mi urobilo to, že tam boli všetci moji kamaráti,“ odpovedal malý škôlkar, keď sa ho spýtali, čo ho na oslave zaujalo a z čoho sa tešil.

 

„Pre pracujúceho rodiča nie je väčšej radosti ako to, keď jeho dieťa je v škôlke šťastné, teší sa tam a pani učiteľky a spolužiaci sú pre neho ako rodina. V rodine si všetci pomáhame. Preto bolo pre mňa úplne prirodzené využiť svoje skúsenosti a pracovné kontakty pre plánovanie narodeninových osláv škôlky. A keď sa k tomu pridali aj ďalší rodičia, bolo to úžasné. Obrovská vďaka patrí sestre Mati (Martina Škvareninová), ktorá mala v CMŠ oslavy na starosti a s ktorou to bola veľmi požehnaná a obohacujúca spolupráca,“ povedala spoluorganizátorka za rodičov Katarína Krausová.

 

Pani Marta Spišáková, ktorej deti začali navštevovať CMŠ tento školský rok, ocenila prínos CMŠ i príjemnú atmosféru výnimočných osláv: „Oslava škôlkarských narodenín bola pre nás radostnou rodinnou udalosťou. Sme v škôlke noví, no vnímali sme prijatie a jednotu. Škôlka prekračuje hranice „inštitúcie“; je to aj spoločenstvo rodín, ktoré sa za 30 rokov fungovania škôlky okolo nej vytvorilo. Na oslave to bolo veľmi cítiť, že sme jedna rodina zjednotená v Bohu. Chcem vyjadriť vďaku všetkým, ktorí participovali organizačne na príprave oslavy – bolo to na jednotku.“

 

Vy, ktorí ste tento príspevok dočítali až do konca a chcete podporiť „malú škôlku s veľkým Srdcom,“ môžete tak urobiť kúpou jej reklamných predmetov (napíšte na e-mail tridsiatka.cms@gmail.com, o čo by ste mali záujem) alebo svojim peňažným príspevkom na darcovský účet  Združenia rodičov pri CMŠ Márie Mazzarellovej SK8683300000002701511304.

 

Organizačný tím CMŠ Márie Mazzarellovej

Foto: Vladímír Škuta, Martin Deko a Lukáš Manduch