Na stretnutiach so svätým otcom Františkom boli aj slovenské saleziánky

Svätý otec František bol na Slovensku na pastoračnej návšteve. Okrem predstaviteľov štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru sa stretol aj s predstaviteľmi kresťanských denominácií na Slovensku, so židovskou komunitou, biskupmi, rehoľníkmi, špeciálne s jezuitmi, obyvateľmi Luníka IX, rodinami a mladými. Na organizovaných stretnutiach v Bratislave, Košiciach a Šaštíne boli prítomné aj sestry saleziánky.

 

Stretnutia v Bratislave

Pastoračná návšteva sv. otca Františka začala 12. septembra popoludní príletom do Bratislavy.  Na druhý deň sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave. Bola tu prítomná aj sestra saleziánka Mária Nagyová, ako zástupkyňa mládežníckej organizácie Laura združenie mladých.

 

Pred stretnutím s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina v Bratislave, sa svätý otec František pristavil pri sestrách saleziánkach Slávke Butkovej a Martine Alaxovej, ktoré pôsobia na misií v Azerbajdžane. „Prosili sme ho, aby sa modlil za túto krajinu a sv. otec nám povedal, aby sme šírili pokoj medzi Arménskom a Azerbajdžanom a usilovali sa oň,“ povedala sestra Slávka.

 

Stretnutia Košice

Na stretnutí so Svätým Otcom na Luníku IX nechýbali zástupcovia Rómov z Nitry – Orechovho Dvora, ktorým sa sestry saleziánky venujú už 7 rokov. Na pódiu v pripravenom programe sa modlila desiatok ruženca sestra Anna Chrkavá. Okrem sestier z tejto komunity tu boli prítomné aj sestry Zuzana Saloňová a Monika Foltýnová, ktoré sa angažujú v prospech Rómov aj novým dielom Kolégiom Márie Romero. Sestra Monika ako dobrovoľníčka počas stretnutia hovorí o svojich dojmoch: „Tešila som sa, že pápež František chcel prísť na Luník IX, kde mal nádherný príhovor plný úcty voči Rómom. Mal v srdci hlbokú nádej, že môžeme spoločne kráčať ako bratia a sestry bez predsudkov a s vierou, že trpezlivá práca s láskou isto prinesie ovocie.“

 

V Košiciach bolo aj stretnutie s mladými na Štadióne Lokomotíva. Tu prišlo najviac saleziánok zo saleziánskych stredísk z celého Slovenska. V programe na pódiu hovorila youtuberka saleziánka Lamiya svoje svedectvo o vzťahu k Panne Márií: „Panna Mária je našou matkou, či to chceme alebo nie. Či si to uvedomujeme, či niekedy aj trucujeme. Je to naša mama, ktorá nám fandí, drží nám chrbát a vždycky je pripravená zasiahnuť a pomôcť nám. Preto Vám prajem takú odvahu, chyťte sa Panny Márie za ruku a nechajte sa ňou viesť ku Kristovi.“

 

Stretnutie Šaštín

Posledným stretnutím svätého Otca so Slovákmi bola Svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne 15. septembra. Saleziánky nechýbali ani na tomto mieste a dve z nich, Helena Šlenkerová a Mária Valkovičová, sa tu angažovali ako dobrovoľníčky. „Prišli sme deň pred tým doobeda. O 11,00 hod bola svätá omša pre dobrovoľníkov. Pozerali sme prenosy zo stretnutí na Luníku IX a na štadióne pre mladých. Mali sme školenie, večeru a šli spať okolo 21,00 hod, pretože sme vstávali pred  treťou v noci. O pol štvrtej sme už boli na mieste. Ľudia začali chodiť okolo 7,00 hod. V našom sektore C2 1 sa ich naskenovalo okolo 4000. Sv. Otec šiel okolo nás, lebo sme boli priamo na konci. Bolo to všetko pre mňa nádherné a občas aj dojemné,“ opisuje svoje zážitky sestra Mária.

 

Sestra Jana Kurkinová o stretnutiach a posolstve sv. otca Františka

„So svätým otcom som sa priamo stretla na dvoch miestach- v Bratislave a v Šaštíne. Zúčastnila som sa stretnutia v Katedrále sv. Martina na stretnutí s biskupmi, kňazmi, bohoslovcami, zasvätenými a katechétmi, kde nám zanechal silné posolstvo zhrnuté v 3 slovách: sloboda, tvorivosť a dialóg. Tiež som ho spolu s mladými z Mamateyky očakávala v Petržalke, keď smeroval na súkromnú návštevu sestier Matky Terezy. Vyvrcholením bola účasť na púti v Šaštíne.

Okrem toho som pozorne sledovala aj ďalší program, hlavne stretnutie s mladými v Košiciach, kde sa ma dotkli viaceré myšlienky. Hlavne to, ako hovoril o zakorenenosti a zároveň aj o otvorenosti a potrebe dvíhať hlavu vždy hore, nezostávať pri rezignácii, či znechuteniach. Je pravda, že jeho slová potrebujem ešte zreflektovať, premeditovať, ale ten pocit zo stretnutí je úžasný! Bol tu človek, ktorý má človeka v srdci, toto sa zaprieť nedá a pritom nemusím ani príliš študovať to, čo povedal, stačí vnímať jeho gestá, tú úžasnú nežnosť a pozornosť,“ zhrnula dojmy zo stretnutí a posolstvá svätého otca saleziánka Jana Kurkinová.

 

Dagmara Čepelová FMA

Foto: archív FMA, Vladimír Škuta, clovekavira.cz