CMŠ Márie Mazzarellovej má nové CD! Čo všetko je za prípravami a kedy bude k dispozícií?- čítajte v rozhovore s autorkami!

Tento rok oslavuje Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej v Bratislave 30. výročie od jej vzniku. Pracujú v nej aj sestry saleziánky. Okrem nového loga, a tiež rozhovorov bývalých, ale i súčasných učiteliek, či absolventov, vydali aj nové CD. Grafiku CD tvorila Katarína Berešová FMA. CD bude pre záujemcov k dispozícii prvýkrát na oslave 30. výročia, ktorá sa uskutoční v septembri. Ako vznikalo, kto sa na jeho tvorbe podieľal a iné zaujímavosti prezradili učiteľky Martina Škvareninová, Klaudia Valúšková a hudobníčka Anna Krchniaková.

 

Ako vznikol nápad spraviť CD k 30. výročiu založenie CMŠ Márie Mazzarellovej?

Martina Š.: Nápad sa rodil postupne a bol skôr takým viacročným snom. Keď som nastúpila v šk. roku 2015/2016 do CMŠ ako učiteľka, dostala som za úlohu organizáciu vianočnej hry. Nevedela som si to najskôr predstaviť. Bola to už viacročná tradícia, na ktorej spolupracoval celý pedagogický personál škôlky a aj mnohí rodičia. Tak som oslovila mamku, ktorá rok predtým už jeden scenár pre škôlku napísala. Od tohto roku sme spolu vytvorili ešte štyri scenáre. Posledná vianočná hra bola v decembri 2019 a vtedy som sa na napísanie scenára podujala už sama.

Prvá vianočná hra s názvom Tanec kontinentov mala veľmi pekné ohlasy. Na ďalší rok som však mala túžbu urobiť takú hru, v ktorej by bola z časti aj naša vlastná hudba, s vlastnými textami. Oslovila som teda moju kolegyňu Klaudiu, o ktorej som vedela, že skladá hudbu.  A tak to šlo ďalej. Vianočné hry sa postupne  stávali muzikálom a v spomínanej poslednej s názvom Aby deti otcov i mamy mali sme mali prevažne všetku vlastnú hudbu. S Ankou sme intenzívne spolupracovali už posledné dva roky. V tejto vianočnej hre zložila viacero skladieb a takto sa dopĺňali s Klaudiou. Klaudiina a Ankina hudba ma tak chytila za srdce, že som sa utvrdila v mojom sne a povedala som si, ideme do toho! Nech sa šíri krása a posolstvo nádeje a Lásky, ktorá prišla k nám na zem.

 

Anka K.: Cd vlastne vznikalo niekoľko rokov, hoci sme zo začiatku nemali poňatie, že ho už tvoríme. Nahrávali sme skladby k vianočným hrám, ktorých premiéra bola vlastne aj derniéra. Všetka česť pani učiteľkám, ktoré napriek tomu neváhali vynaložiť kopu času a síl. Zároveň však viacero ľudí cítilo, že je škoda neposúvať myšlienky a dielo ako také ďalej a asi by bolo fajn, keby aj tá práca zaangažovaných nekončila jednorazovou akciou. A tak si Duch Svätý našiel spôsob a nápad s CD a knihou vnukol sestre Mati.

 

Klaudia V.: Bol to pre nás veľký sen, o ktorom sme ani len netušili, že sa raz splní. Tento rok slávi naša škôlka nádherné guľatiny. Tak sme si povedali, že by to mohol byť aj pekný darček nielen pre škôlku samotnú, ale aj pre všetky deti, ktoré ju navštevovali. Ony samé sa s tými piesňami bezprostredne stretli pri nácviku programu, ktorý bol popretkávaný replikami, piesňami, tancami či rytmizáciou.

 

Čo všetko vyžadovali prípravy, stalo sa Vám počas nahrávania niečo zaujímavé?

Martina Š.: Niektoré piesne sme nahrali už dávnejšie v nahrávacom štúdiu Tc Lemons iba pre účely vianočných hier. Túto možnosť nám sprostredkoval Ján Hedera. V tom čase jeho dve deti navštevovali našu CMŠ a takto nám pomáhal. Bolo potrebné naplánovať nácviky a zohnať hudobníkov. Najskôr, pri prvej vianočnej hre, sme začínali štyria, ja – spev, Klaudia –klavír a spev, gitarista Vladimír Ralbovský, ocko dieťaťa navštevujúce našu CMŠ a huslista Juraj Tomka, ktorého som oslovila, pretože sme sa poznali z mládežníckeho zboru z nášho rodného kraja. Postupne narastal počet hudobníkov.

Počas finálnych prác na samotnom CD, sme zapojili do spevu aj deti. Hľadali sme rôzne modality na nácviky s nimi, nakoľko v tom čase už bola pandémia a bolo to dosť náročné. Zaujímavé bolo jedno nahrávanie, keď naň Anka prišla skoro z celou svojou rodinou. Nahrával s ňou totiž v ten večer aj jej manžel a ich malá dcérka veľmi plakala. Tak som ju nosila na rukách a chodila som po štúdiu.

 

Anka K.: Pre mňa bolo zaujímavé cele nahrávanie. Čas tam plynul pre mňa akosi rýchlejšie než bežne. Nahrávanie bolo roztiahnuté na viacero rokov. Počas toho som do štúdia nosila najprv jedno niekoľko mesačné bábo, potom druhé… a zamestnávala prítomne sestry saleziánky ako babysitterky.

 

Klaudia V.: CD obsahuje 24 piesní, čo tiež môže svedčiť o tom, že samotné dielo vyžadovalo kus práce. Nácvik skladieb, či piesní vyžadoval veľa úsilia. Nie vždy sme boli so všetkými hudobnými dielami spokojné, ale berieme to tak, že chceme šíriť dobré posolstvo i v rámci našich možností. Vždy keď som nejakú skladbu skladala vedela som, že ma posilňuje Duch Svätý, i moja maminka ktorá je už v nebi, bez ktorých by som to určite nikam nedotiahla. A to sa aj stalo pri samotnom nahrávaní v štúdiu, že ma občas osvietilo a dotvorilo to tak peknú hudobnú vsuvku v piesni.

Pri nácviku i nahrávaní detí v štúdiu to bolo veľmi príjemné, s ich detskými hlasmi sme boli vždy spokojní. Nacvičovali sme už počas prázdnin, a taktiež samozrejmosťou boli tréningy po večeroch či nociach pred samotným nahrávaním. Za vydaním CD stojí veľmi veľa práce, modlitieb, obiet nielen zo strany pedagógov našej škôlky, ale zásluhu na ňom majú aj niektorí talentovaní a obetaví rodičia.

 

Čo tebe osobne dala organizácia okolo nového CD?

Martina Š.: Naučila ma spoliehať sa viac na Pána, že všetko je v jeho rukách. A ak je to Jeho dielo, tak sa to isto podarí. Nikdy som si ani nepomyslela, že by som sa mohla stať manažérkou niečoho tak veľkého, čo občas presahovalo aj moje sily. Úžasné bolo pre mňa objavovať talenty a dary ľudí okolo mňa, vytvorili sme niečo krásne a vždy pri počúvaní piesní z CD budem zverovať Pánovi tých, ktorí na ňom účinkujú alebo prispeli k úspešnému koncu. Je tam naozaj úžasné zoskupenie ľudí, ktorí prispeli svojím nadaním a darovali čas našej škôlke a tomuto dielu.

 

Anka K.: Možnosť podieľať sa na niečom peknom, hodnotnom. Možnosť vyjadriť tak vďaku za to, že sme súčasťou škôlkarskej rodiny. Musím sa však priznať, že som z toho mala aj obrovský osobný úžitok. Po veľmi dlhej dobe som sa mohla na istý čas POVINNE venovať tomu, čomu som obetovala veľa rokov s víziou svojho životného povolania a čo sa popri starostlivosti o rodinu a pribúdajúce deti dostalo tak nejak prirodzene do úzadia. Takže vlastne ja ďakujem sestrám, že sa mi o takéto zadosťučinenie postarali  a tiež manželovi, ktorý mi ochotne poskytol priestor na realizáciu. No a v neposlednom rade mi účasť na CD otvorila cestu k  bližšiemu spoznaniu niektorých ľudí.

 

Klaudia V.: Organizačnú stránku mala na starosti sr. Maťka Škvareninová a vnímala som, že toho je na ňu veľmi veľa. Ani som len netušila čo všetko obnáša nahrávanie hudobného CD od hudobnej stránky cez aranžmány až po samotný text. Pre mňa to bola 2. skúsenosť, keďže sme predtým nahrávali CD s ľudovými piesňami, avšak vtedy som bola súčasťou speváckeho zboru, čo nebolo až také náročné. Čo sa týka tohto nového CD, táto služba ma veľmi veľa naučila. Jednak išlo o rozumné narábanie s časom, sebadisciplínu a vytrvalosť. Len na malé načrtnutie, najskôr sme museli vytvoriť text, k slovám sme potom skladali hudbu a nasledoval intenzívny tréning. Ako sa hovorí, že samotný talent nestačí aj v tomto prípade išlo predovšetkým o prácu a drinu. Preto ďakujem Pánovi aj za túto skúsenosť, ktorá mi určite pomohla rásť.

 

Čo nové CD obsahuje a pre koho je určené?

Martina Š.: Ako už Klaudia vyššie spomenula, obsahuje 24 skladieb. Myslím, že je určené pre každého. Pôvodná myšlienka bola, že spolu s CD sa vydá aj kniha s príbehmi vianočných hier a bol by to v podstate edukačný materiál s tematikou Vianoc. Tento zámer sa nepodaril, ale myšlienka pokračovať je stále vo mne živá. Na CD nájdete inštrumentálne verzie skladieb, piesne s výchovnou, rodinnou, rozprávkovou a vianočnou tematikou, ale nájdu sa tam piesne, ktoré sú modlitbou. Nie všetky piesne sú autorsky naše, nájdu sa tam aj prebraté piesne, ale šité na danú tematiku. Napríklad pieseň Dieťa chudobných som poznala z čias, keď som spievala v mládežníckom zbore v Partizánskom. Dlho som netušila, kto je autorom piesne. A tak som hľadala a cez jednu moju kamarátku sme sa k autorovi dopracovali.

 

Anka K.: Ja verím, že pri počúvaní si prídu na svoje aj deti, aj dospelí.

 

Klaudia V.: CD obsahuje rozmanité piesne a skladby. Všetky piesne sme čerpali z našich Vianočných hier v ktorých sme zachytávali život v mravenisku, v rodine, v meste, na planétach či Malého princa. Piesne sú určené nielen pre detského poslucháča, ale i toho staršieho, ktorého môže osloviť najmä text niektorých piesní. Boli by sme radi, ak by piesne niekoho inšpirovali nielen po režisérskej stránke. Pesničky máme nahraté i v karaoke, taktiež scenáre k Vianočným hrám vieme dať k dispozícii škôlkam či školám, ktorým to môže slúžiť ako inšpirácia v ďalšej divadelnej hre.

 

Ktorá skladba alebo pieseň ti je najbližšia, najobľúbenejšia?

Martina Š.: Mám ich veľmi rada všetky. Ale srdcu blízka mi je pieseň Tanec anjelov. Text, ktorý som napísala je vlastne mojou modlitbou inšpirovanou Svätým písmom.

 

Anka K.: Ťažko spomedzi všetkých vybrať jednu. Mojou obľúbenou inštrumentálkou je Vesmírne putovanie. Vždy sa pri počúvaní dostávam do správnej uvoľneno- relaxačno- dumavej nálady a je to presne ten typ skladby, ktorý by som chcela vedieť tvoriť. Spomedzi piesní je moja srdcovka Tanec anjelov. Dostala som ju ako „zadanie“ a bola som veľmi prekvapená, ako sa tvorila sama. Neostávalo mi iné, než konštatovať, že som bola len Božím nástrojom, ktorý pieseň sprostredkoval. Dá sa teda povedať, že nie je moja a ja ju môžem v pohode pomenovať ako svoju obľúbenú.

 

Klaudia V.: S tvorením vlastných Vianočných hier (scenár, hudba, kostýmy..) to bolo tak, že raz som v škôlke hrala nejakú skladbu, tá sa zapáčila sr. Mati, a vraví mi: “ Mohli by sme ju použiť do Vianočnej hry,“ a tak som postupne začala s tvorením. S každou skladbou sa mi spája niečo iné, a to je tak pri každom diele. Každá pieseň, či skladba sa postupne rodí, ono to nie je len tak.

Ja skôr inklinujem k tvorbe inštrumentálnej hudby, avšak je jedna pieseň, ktorú sa mi podarilo vytvoriť i po textovej stránke v spolupráci s kolegyňou Maťkou Vrbanovou, nazýva sa Dar. Táto pieseň poukazuje na to, že všetko čo máme, čoho sme súčasťou, to kým sme, je veľký dar. Častokrát sa nám stáva, že veci vnímame ako automatické. Ak máme rodinu, priateľov, zdravie neuvedomujeme si že sú to cenné dary, za ktoré treba ďakovať. Možno až neskoro, alebo ak o ne prídeme si uvedomíme hodnotu tých darov.

 

Ako bude prebiehať oslava 30. výročia a kedy sa uskutoční?

Martina Š.: Oslava sa uskutoční u saleziánov na Mamateyovej ulici 19. septembra. Najskôr bude ďakovná sv. omša o 12:30 v kaplnke Dominika Savia,  ktorú bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský a o 15:15 začne program vo vonkajších priestoroch saleziánskeho strediska. Predstavia sa nám v programe naši škôlkari, ale i bývalí absolventi. Pre deti bude pripravený aj program s Mici a Mňau. Predovšetkým nám však ide o to, aby sme sa mohli stretnúť, budovať rodinné spoločenstvo a zaspomínať si na začiatky a krásne časy v škôlke.