Každý skutok lásky a rešpektu voči blížnemu posilní aj náš vzťah k nemu a zároveň i k Bohu.

Liturgické čítania na 22. nedeľu v Cezročnom období nájdete na tomto odkaze.

 

V prvom čítaní dnešnej nedele zaznie znova ono mojžišovské počúvaj s upozornením, že z Pánovho zákona sa nič nesmie vynechať, ale ani k nemu nič pridávať. A predsa k Mojžišovmu zákonu o obradnej čistote židia pridávali stále nové predpisy a časom tieto normy začali považovať za rovnako záväzné ako napísaný zákon, ba pripisovali aj im božský pôvod.

 

Keď provokujú Ježiša, prečo tieto nariadenia jeho učeníci nedodržujú, citovaním Izaiáša ukazuje na faloš a formálnosť ich zbožnosti a k mojžišovmu „počúvajte“ dopĺňa „počúvajte a pochopte“, že nič, čo vchádza do človeka ho nemôže poškvrniť. Podotýka tým, že všetko, čo Boh stvoril je dobré, čisté a zodpovedá zámerom Stvoriteľa. Preto nemôže byť samo o sebe nečisté a spôsobiť znečistenie. Je to hriech, ktorý znečisťuje, a ten vychádza zo srdca.

 

Ježišovi ide o vnútro

Ježišovi ide teda o vnútro, srdce, z ktorého môže vzísť zlo. Ale aj o skutočnosť, že židia považovali zachovávanie svojich príkazov za povinný výraz úcty k Bohu, ba až modlitbu, čo Ježiš zamieta. Aby sme boli úplnejší, veľmi jasne vyhlasuje, že napríklad umývanie rúk nemá nič spoločné s úctou k Pánovi.

 

Naopak, každý skutok lásky a rešpektu voči blížnemu posilní aj náš vzťah k nemu a zároveň i k Bohu. Samozrejme platí aj to, že život podľa uvedených nerestí oslabuje nielen naše vzťahy s ľuďmi, ale aj s Bohom. Vulgárne povedané: pred Bohom nie svinstvá, ktoré do seba „ládujeme“ sú škodlivé, ale tie, ktoré konáme iným. To ostatné, na čo farizeji dávali dôraz, je len hygienický bonus (jasne, že okrem času pandémie…:).

 

Žiaľ i my sa môžeme podobať farizejom, keď dávame váhu veciam, ktoré za veľa nestoja. Keď odsúvame podstatné a zdôrazňujeme princípy, pravidlá či tradície bez života. Podľa Písma zrejme nestačí zapájať svaly, či mozog. Oveľa dôležitejšie je natankovať srdce Božím slovom, ktoré v nás utíši rivalitu, nenásytnosť, chlad a ľahostajnosť a dá zacítiť niečo oveľa významnejšie. Živú realitu: „Pán je blízko!“

 

sestra Dáša