GPS kurz saleziánok o rozlišovaní povolania pre dievčatá sa upgradoval

Už jedenásť rokov je na scéne kurz GPS, ktorým prešlo mnoho veriacich dievčat, hlavne zo saleziánskeho prostredia. Od septembra 2021 sa opäť spúšťa prihlasovanie pre dievčatá vo veku 18-26 rokov.

 

O čom kurz GPS bude?

Počas jedného školského roka sa dievčatá intenzívnejšie povenujú svojej osobe a duchovnému životu. Cesta porozumenia sebe a odhaľovanie zmyslu života v spolupráci s Bohom sú základné kroky pre rozlišovanie povolania v Božom pláne.

 

Ako budú stretnutia prebiehať?

Po spustení prihlasovania, sa na nultom online GPS stretnutí v septembri dievčatám predstaví kostra programu na celý rok a ich úlohy. Tak sa budú môcť zodpovednejšie rozhodnúť, či do programu ďalej vstúpia záväzne na obdobie jedného roka.

Od októbra do júna prebehne päť stretnutí v dátumoch, ktoré by mali byť vhodné aj pre VŠ dievčatá. Dve z nich budú online, čo je finančná aj časová výhoda. Bližšie informácie o termínoch získate z GPS plagátu. Miestom stretnutí bude Dolný Kubín a na záver pôjde o pútne miesto, ktoré bude veľkým prekvapením.

 

Kto a dokedy sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu dievčatá zo všetkých kútov Slovenska, spĺňajúce vekovú kategóriu 18-26 rokov so záujmom o obsah GPS kurzu.

Prihlasovať sa môžu priamo cez prihlasovací formulár alebo mailom gps.fma@gmail.com, prípadne cez FB stránku: GPS salezianky. Tím sestier zodpovedných za kurz GPS im zašle ďalšie inštrukcie.

Prihlasovanie bude otvorené od septembra do októbra, teda do času prvého stretnutia. V prípade rýchlejšieho naplnenia kapacity skupiny, sa termín uzavrie skôr. Kurz GPS je určený pre malú stabilnú skupinu cca 15-17 dievčat.

 

Tím GPS