Na Látkach sa uskutočnili duchovné cvičenia dievčat

Prvý augustový týždeň sa uskutočnili v krásnom prostredí stredoslovenského kraja, na Látkach, duchovné cvičenia pre dievčatá. Kazateľom bol biblista Vladimír Peregrim, SDB, ktorý v spolupráci so sestrami, Danielou Šušovou a Monikou Golianovou, sprevádzali všetky účastníčky.

 

Prvý večer bol v znamení budovania spoločenstva a zoznamovania sa pri grilovačke a ukončený svätou omšou. Po nej už účastníčky vošli do úplného ticha, ktoré pretrvávalo celý týždeň, v dňoch 3.- 8. augusta. Účastníčky začali „Tajomným stretnutím pod dubom,“ kde sa spolu s Abrahámom a Sárou nechali pozvať na hostinu s Pánom. V tichu nechali Pána pretvárať, očisťovať a sprevádzať ich srdce. Objavovali Krista ako Toho, ktorý prichádza. Učili sa umeniu prijať Svetlo, či prijali pozvanie na stretnutie dvoch smädných sŕdc.

 

Počas celých duchovných cvičení spoznávali, čo rozpaľuje ich srdce a ako sa Boh prihovára práve ich srdcu. „Ticho nášho srdca nám dovolilo stretnúť sa s Pánom, kontemplovať Božie slovo a tak hľadieť na Jeho tvár plnú lásky. Boh tvorí v tichu a skrze Ducha Svätého sme boli vtiahnutí do modlitby,“ zhodnotila jedna z účastníčok. „Som vďačná za DC, ktoré sme mali v úplnom tichu. Bol to čas plný modlitby, reflexie, podnetných prednášok; nachádzania Boha vo Svätom Písme, v kaplnke i v prírode,“ dopĺňa ďalšia účastníčka.

 

Duchovné cvičenia organizátori a účastníčky ukončili svätou omšou v kaplnke Matky ustavičnej pomoci na neďalekom kopci, kde si obnovili účastníčky svoje krstné sľuby. Na tomto spirituálnom stretnutí sa zúčastnili aj aspirantky saleziánok Marianna a Terézia, ktoré budú pokračovať vo svojej formácií v Taliansku.

 

Terézia Nadžadyová