Saleziánky absolvovali posledný turnus duchovných cvičení tohto školského roka

Posledný turnus duchovných cvičení pre saleziánky bol v Badíne. Organizačne ho viedla sestra Marta Baňasová, kazateľom bol biblista Blažej Štrba. Sestry vstúpili do ticha s myšlienkou „Pozrieť sa na svoj život vo svetle Ducha Svätého.“

 

Na duchovných cvičeniach, v dňoch 2.- 9. augusta okrem 38. sestier, bola prítomná aj provinciálka Monika Skalová. Sestry absolvovali tradičný program ticha, modlitieb a prednášok. „Mária Dominika Mazzarellová o dc povedala, že sú časom, keď prikladáme nové polienka na ohník našej lásky k Bohu. Tie polienka prikladáme z rôznych strán. Aj pre mňa tieto dc boli trošku „z inej strany“. Rozjímať nad pojmami o Božej spravodlivosti, ľútosti, o Božom milosrdenstve a pokory cez zorný uhol Svätého písma cez slová kazateľa, ktorého tieto pravdy oslobodzujú  a robia ľudsky príťažlivými. Boli to dni, keď sa slová často prejavovali aj ako skutky záujmu o nás, o naše radosti i starosti. Keď kazateľ bol spokojný, keď nám niečím urobil radosť,“ podelila sa o skúsenosť Monika Méryová

 

Počas prednášok biblista Blažej Štrba hovoril saleziánkam o Ľútostivom a Milosrdnom Bohu, Milosrdenstve ako výraze Božej vernosti a dobrosrdečnosti, o životodarnej spravodlivosti podľa Biblie, o zľutovaní v evanjeliu podľa Lukáša, o šomraní. Vysvetľoval sestrám aj biblickú knihu Jób, proroka Sofoniáša, a tiež ich viac zoznámil s príbehom Noema a kráľa Dávida. „ Pre mňa sú to jedny z najsilnejších duchovných cvičení. Slovo umocnené obrazom. Možnosť čerpať z bohatstva Svätého Písma a mať pri sebe človeka, ktorý vie „otvárať Písma,“ ukazuje súvislosti a dáva zakúsiť radosť z objavenia nových horizontov, ktoré prinášajú slobodu a pokoj. V neposlednom rade ma oslovilo osobné svedectvo života nášho kazateľa a z prednášok hlbšie preniknutie do pojmov pokora a spravodlivosť,“ zhodnotila duchovné cvičenia sestra Anna Chrkavá

 

Na záver duchovných cvičení pri slávnostnej svätej omši skladali sľuby sestry v dočasnej formácií. Ostatné sestry, ktoré už majú večné sľuby si sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti obnovili. Najbližšie budú mať saleziánky slávnosť večných sľubov dvoch sestier Františky Martinkovej a Jany Obalovej. O udalosti si budete môcť prečítať na našom webovom portáli.

 

Dagmara Čepelová