V srdci Slovenska pripravovali saleziánky svoje srdce pre Boha

Už viac ako dva týždne sa v dedinke Kopernica pri Kremnici nachádza malá skupinka sestier saleziánok. Dostali možnosť v srdci Slovenska pripraviť svoje srdce pre Boha. Prebieha tu totiž druhý noviciát, čo je  príprava pred večnými sľubmi. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa ho nemohli zúčastniť v Taliansku. Medzinárodný rozmer bol však zachovaný aj tu, prednášajúcimi, ale aj účastníkmi. Medzi sestrami, ktoré sa tu spolu pripravujú je aj česká saleziánka Jana Marková. Zo Slovenska sú to tri  saleziánky Alena Badačová, Františka Martinková a Jana Obalová.

 

V krásnom prostredí v blízkosti kláštora sestier Klarisiek, od 16. júla,  mali možnosť znova sa zastaviť a hlbšie sa zamyslieť nad rôznymi témami.  O rehoľných sľuboch, modlitbe, apoštoláte, komunitnom živote, sebapoznaní a sebaprijatí, a ďalších oblastiach im prišli rozprávať viacerí vzácni hostia. Boli medzi nimi aj sestra Eva Liškutinová FMA, Pavel Ženíšek SDB, Igor Hajas OSB, sestra Agnes CJ, Peter Jacko SDB, sestra Mirka Lukčíková CJ, Václav Klement SDB, sestra Monika Golianová FMA. Niektorým sa podarilo prísť osobne, iní vďaka internetovému spojeniu prednášali aj zo zahraničia.

 

„Čas druhého noviciátu bol pre mňa veľkým darom. Musím uznať, že Pán Boh to všetko naozaj zaujímavo naskladal a načasoval. Jednou z vecí, ktoré som si zvlášť uvedomila, bolo, že Boh chce, aby sme boli k sebe navzájom milosrdní. Ako odznelo aj v jednej prednáške: „Nie sme spoločenstvo obrov, ktorí všetko zvládnu, ani spoločenstvo sôch, ktorých sa nič nedotýka, ale sme hriešni ľudia.“ Aj Ježiš žil na zemi tak, že pristupoval k druhým s láskou a milosrdenstvom. Je to pozvanie aj pre mňa,“ zhodnotila druhý noviciát sestra Alena Badačová.

 

Svoju lásku a pozornosť prejavilo aj množstvo ďalších sestier, mladých, rodiniek a dobrodincov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii tohoročného druhého noviciátu. Sestry Jana, Nany, Fany a Alena im vyjadrili svoje poďakovanie vo videu. Zároveň je to aj pozvánka na večné sľuby sestier Jany Obalovej a Františky Martinkovej, ktoré budú tento rok 29. augusta.

Od 2.augusta sestry pokračujú svoju prípravu duchovnými cvičeniami v Badíne.

 

sestry z druhého noviciátu