Na púšti tohto sveta je tvojou mannou Ježiš. Dáva sa ti ako pokrm na špeciálny exodus…

Liturgické čítania na 18. nedeľu v Cezročnom období nájdete na tomto odkaze.

 

Možno si radi prečítate zaujímavosti o tom, ktoré plodiny sú najzdravšie a prečo. Aké sú ich liečivé účinky, čomu predchádzajú, čo sa z nich dá pripraviť. Na jednu  sa však permanentne zabúda. Na mannu.

 

Keď Izraeliti prostredníctvom Mojžiša prijali Pánov zákon, stali sa jeho ľudom. Spolu s Pánovým slovom dostali účasť na Božej starostlivosti aj v podobe každodennej  manny. V presnejšom preklade chutila ako medový posúch, alebo oplátka s medom (Ex 16,31b), čiže ako niečo sladké, čo sa trúsilo.

 

A keď sa Boží ľud po štyridsiatich rokoch na púšti usadil v Zasľúbenej zemi,  pre pravoverného žida sa stali mannou slová Zákona, ktoré podobne posilňovali, keď bolo treba posilniť a tešili keď bolo treba potešiť. Tak na prahu Nového zákona mohli židia interpretovať jej kvalitu v symbolickom zmysle, že chutila na mieru každého zvlášť:  „Miesto toho si ty živil svoj ľud chlebom anjelským, dával si im z neba hotový chlieb bez práce, ktorý poskytoval akýkoľvek pôžitok a spĺňal akúkoľvek chuť. Lebo tento tvoj dar prejavoval tvoju nežnú lásku k tvojim deťom. Prispôsoboval sa chuti toho, čo ho požíval, premenil sa na to, čo kto chcel“ (Múdr 16,20-21).

 

Čo je manna?

Manna je starozákonnou verziou otčenášovskej prosby: chlieb náš každodenný daj nám dnes. Do dnes ostala nádherným symbolom Božej opatery o svojich. Ako keby sme boli na 40 ročnej dovolenke s Pánom: Ráno vstaneme, nazbierame si celodennú dávku, pripravíme si ju ako chceme a zvyšok dňa môžeme stráviť v Pánovej spoločnosti, vo vďakyvzdávaní. Nemusíme siať, ani polievať, ba ani žať či mlátiť… Každý poľnohospodár, ktorý vie, koľko sa treba naplahočiť za dobrú úrodu by to bral hneď.

 

Na púšti tohto sveta je tvojou mannou Ježiš. Dáva sa ti ako pokrm na špeciálny exodus. Na slobodu z odľudšťujúceho sebectva. Aby ťa zbožstvil do pravej identity.

 

Možno aj pre teba už 40 rokov každý deň ticho zostupuje z neba. Aby ti ponúkol tie duchovné vitamíny a živiny ľudskosti, ktoré na dnes potrebuješ. Pre slabého je Silný, pre smädného Občerstvujúci, pre unaveného je Odpočinkom, pre zatrpknutého je Sladký… pre hladného je Chlebom a pre prázdneho Slovom života.

 

sestra Dáša