Rím (Taliansko). 21. júla sa v generálnom dome Dcér Márie Pomocnice v Ríme (RCG) stretli členovia generálnej rady FMA a SDB spoločne. Bolo to prvýkrát od generálnej kapituly saleziánov.

Chvíľa bratstva a vzájomného zdieľania v predvečer slávenia 24. generálnej kapituly Dcér Márie Pomocnice (FMA) bola vlastne rodinným zážitkom. Bola citeľná od slávnostného privítania cez slávenie Eucharistie s dvoma zjednotenými radami v čase spoločnej večere, až po rôzne vymenené pozdravy a dary.

Slová generálneho predstaveného

Eucharistia, ktorej predsedal generálny predstavený saleziánskej rodiny don Ángel Fernández Artime, koncelebrovaná všetkými spolubratmi a oživená radkyňami, pred 24. generálnou kapitulou FMA, umožnila recipročne poďakovať za dar spoločenstva a bratstva, najdôležitejších charakteristík saleziánskej duchovnosti.

V homílii nás hlavný predstavený pozval, aby sme sa zamysleli nad skutočnosťou, že celá história spásy sa odohráva vo viere: „Každý deň vidíme ovocie života našich skutočností, znamenie, že Boh koná zázraky spásy, zmeny a premeny. Skutočná obnova Inštitútu a Kongregácie závisí od viery a od nášho obrátenia vo viere. Je to autentická viera, ktorá regeneruje naše poslanie s mladými ľuďmi. „Pane, rozširuj našu vieru“! Oslava kapituly bude zážitkom Ducha Svätého a bude to naša viera, ktorá nás prinúti opakovať: „Pane, nech sa vo mne splní všetko, čo chceš.“ Keď to necháme na Boha, aby sme ním boli, potom žijeme vo viere, radosti a nádeji. “

Momenty večera boli spoločné stolovanie, predstavenie piesene o Matke Mazzarellovej. Zložil a predniesol ju don Gildásio Mendes Dos Santos, radca pre sociálnu komunikáciu. Súčasťou bolo aj slovko hlavného predstaveného a jeho prejavy bratstva smerom ku generálnej predstavenej inštitút FMA, ktorý sa pripravuje na generálnu kapitulu. Don Artime podal tiež informácie o príprave „Múzea domu Don Bosca“ v Turíne. Obohatí ho významná dokumentácia o všetkých zložkách saleziánskej rodiny. Budú v nej aj informácie o každom zo svätých a blahoslavených, ktorí sú najkrajšou tvárou veľkej saleziánskej rodiny.

Večer sa skončil výmenou darov a slovami generálnej predstavenej saleziánok Yvonne Reungoat. Poďakovala sa za cestu, žitú v synodalite. Želala si, aby sa v nej mohlo pokračovať, ako znak spoločenstva Kongregácie saleziánov dona Bosca a Inštitútu dcér Márie Pomocnice kresťanov.  Obe zložky saleziánskej rodiny sú spojené rovnakou charizmou ako dar pre mladých ľudí z celého sveta.

Zdroj: cgfmanet.org