Božie kráľovstvo rastie ani nevieme ako! Viac v komentári Božieho Slova na 11. cezročnú nedeľu

Liturgické čítania na 11. nedeľu v Cezročnom období nájdete na tomto odkaze.

 

Už v prvom úryvku dnešnej nedele sa objavuje hlavný motív všetkých čítaní. Podľa Božieho slova Pán dá zmocnieť do nebývalej krásy a užitočnosti práve to, čo je drobné a krehké ako slabá vetvička. Pomedzi riadky proroka Ezechiela môžeme čítať, že v Božích očiach čo je vysoké, bude nepatrným a malé sa stane nádherným.

 

Toto je hlavné posolstvo aj evanjelia: Božie kráľovstvo rastie ani nevieme ako! A to napriek všetkým kuvičím správam, ktoré v nás chcú uhasiť nádej. Rastie a neprestane rásť. Lebo zdrojom, pôvodcom tohto tajomného a zároveň veľkolepého rastu nie je človek – podobne, ako je to aj pri rastlinách – ale Boh sám.

 

Horčičné semienko, o ktorom Ježiš hovorí, je asi desaťkrát menšie ako zrnko maku. A rastlina, ktorá z neho vyrastie je niečo asi ako naša baza. Vyklíči hocikde a potom odvážne rastie ako burina. Až kým v nej nezačnú hniezdiť vtáky či ukrývať sa pred horúčavou.

 

Ani Božia milosť, ako sprievodný jav Božieho kráľovstva nie je krehká ani háklivá. Naopak, je dravá, silná, vytrvalá. Nebojí sa prekážok. Aká to úľava pre nás! Bez ohľadu na hriech, v ktorom sa plácame a ktorý nám tečie do topánok, Boží rast to „dá“ aj uprostred ekologicko-etických katastrof. Lebo opraty dejín drží Boh pevne vo svojich rukách. Rozvoj jeho kráľovstva nezávisí na ľudských silách, ani na inštitúciách alebo jednotlivých aktivistoch. Nie je ani výsledkom plánovania a horúčkovitej činnosti, ale pozorného načúvania Božieho slova a ochoty nechať ho v sebe rásť. Preto nestrácame nádej. Máme sa kde ukryť aj vtedy, keď začne byť horúco.

 

sestra  Dáša