Saleziánky zo západného Slovenska sa stretli fyzicky, naživo, pestro, chutne…čítajte!

Na sviatok Najsvätejšej Trojice sme mali možnosť zažiť bohatstvo prežívania vzťahov po dlhom čase opäť novým a nezvyčajným spôsobom. Po dlhom snívaní, hľadaní, plánovaní a pozývaní, sa nám nakoniec predsa len podarilo stretnúť. Fyzicky, naživo, pestro, chutne a milo. Sestry so sestrami.

 

Keďže náš dvor je už pár týždňov otvorený pre vonkajšie stretnutia rôznych skupín, postupne v nás dozrievala túžba a odvaha stretnúť sa i so sestrami z našich komunít západného Slovenska. Deň po sobotňajšom online stretnutí provincie sme sa, dúfajúc v pekné počasie, začali doobeda schádzať na úvodnú svätú omšu. Direktor saleziánov z trnavskej komunity, Juraj Kovaľ, nás v kázni povzbudil k žitiu spoločenstva a otvorenosti novým vzťahom. Povzbudené slovom, Eucharistiou a krásnou liturgiou sme sa pustili do ďalšej časti spoločného programu.

 

Každá komunita si priniesla občerstvenie. V menších skupinách sme sa  posilnili nielen chutným jedlom, ale aj srdečným vzájomným zdieľaním. Sestra Mária, ktorej je mesto Trnava zvlášť blízke srdcu, povedala: „Stretnutie bolo veľmi rodinné, aj vďaka atmosfére, ktorú vytvorili sestry z domácej komunity.“

 

Spontánne sa vyskytli aj návrhy na prechádzky do okolia, veselú hru volejbalu či dlho očakávanú ponuku burzy oblečenia. Bol to ozajstný sviatok radosti, pozornosti a vďačnosti. Voči Bohu i ostatným sestrám.

 

sestra Ela, komunita Trnava (Krížová)