Laura, združenie mladých má nové predsedníctvo

Predsedníctvo sa stretlo na mimoriadnom valnom zhromaždení v Dubnici nad Váhom, aby sa online spojilo so strediskami a ich strediskovými radami. Programom bola predovšetkým voľba nových členov do orgánov Laura, združenie mladých.

 

Napriek nepriaznivej situácií počas korony doby, kedy boli naše strediská zavreté a nemali sme priamy kontakt s mladými a dobrovoľníkmi, sa našli mladí animátori, ktorí chcú svoj čas, schopnosti a chuť venovať dobrovoľničeniu v predsedníctve, kontrolnej či regrantingovej komisii. „Veľmi pozitívne som bola prekvapená ochotou mladých a ich veľkou veľkodušnosťou venovať svoj voľný čas v predsedníctve Laura, združenie mladých. Nie je jednoduché v dnešnej dobe svoj čas deliť aj v tejto sfére a verím, že táto služba bude aj pre ich osobný život prínosom,“ povedala riaditeľka ústredia Mária Nagyová.

 

Po úvodnom privítaní sme si spoločne prešli volebný poriadok a predstavili voľbu prostredníctvom slido, kde je zabezpečená anonymnosť. Jednotliví kandidáti boli predstavení tým, kto ich menoval, prípadne sa predstavili priamo účastníkom mimoriadneho valného zhromaždenia a prítomným strediskovým radám. Počas stretnutia vládla príjemná rodinná atmosféra

 

A koho sme zvolili?

Predsedníčka – Marta Baňasová

Predsedníctvo- Jana Begáňová, Anna Magdolénová, Kristína Mervová, Andrea Pilná, Jana Tutková, Janka Urbanková

Kontrolná komisia- Zuzana Koštová, Žofia Lukáčová, Mária Orbanová, Anna Šutková, Monika Šavrnochová

Regrantingová komisia- Kristína Časnochová, Eva Komáčková, Lucia Smetanová, Mária Soročinová, Viktória Vasiľová

Vo funkcii riaditeľka ústredia ostáva Mária Nagyová.

 

Bývalé predsedníctvo si urobilo spoločnú foto, na ktorej je z ľava v hornom rade Andrea Pilná, Jana Tutková, Petra Vašková, Marta Baňasová. V dolnom rade Mária Nagyová a Zuzana Koštová. „Som veľmi vďačná predsedníctvu, za podporu, ktorú sme si si vedeli dať. Aj keď sme mali veľa iných povinností, naplno sme sa vložili do svojej úlohy a vytvárali pekné spoločenstvo, ktoré sa podporovalo aj napriek tomu, že sme sa nemohli stretnúť naživo a veľa stretnutí bolo online,“ povedala predsedníčka Marta Baňasová.

 

Zdroj: laura-mladez.sk

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.