Náš Boh nás volá k integrite, z ktorej sa rodí naše pozemské i večné šťastie

Liturgické čítania na 10. nedeľu v Cezročnom období nájdete na tomto odkaze.

 

Evanjelium dnešnej nedele je priam nabité obsahom. Prečo ho liturgickí biblisti nerozdelili na viac sekcií!? Veď Markovo evanjelium je aj tak dosť krátke na všetky nedele v roku…

 

Čítame v ňom, že Ježiš je „doma“ v Kafarnaume a nemá ani kedy usporiadať zvyčajné posedenie pri jedle pre učeníkov a hriešnikov, lebo za ním prúdili celé zástupy. Pribudli k nim aj dve delegácie. Jedna blízka, z jeho nazaretského domova, ktorá ho dobromyseľne chcela zachrániť, ale tak po svojom. A druhá, už napohľad zlomyseľná, ktorá nadnesene zostúpila z Jeruzalema, aby Ježiša poučila a hneď na začiatku jeho vystúpenia znemožnila. Iróniou je, že obe mali k sebe dosť blízko. Ježiša poriadne nepočúvali ani jedni ani druhí a chceli zviesť z Otcovej cesty.

 

Ježiš nemá inú možnosť, ako vyzdvihnúť tých, ktorí ho nielen pozorne počúvali, ale sa snažili mu aj porozumieť. Na dôvažok pridáva indíciu, že každému bude odpustené, aj delegácii z Nazareta. Podľa neho sa neodpustí iba tomu, kto sa postaví proti Duchu Svätému. Ako? Tak, že bude vo všetkých chudobných, utláčaných a hľadajúcich uhášať práve sa rodiacu nádej, ktorú v nich skrze Ježiša prebral k životu. A tí z Jeruzalema sa o to útočne pokúšali, keď chceli ľudu podsunúť lepkavú myšlienku, že Ježiš robí všetko pomocou diabla a z jeho spásy aj tak nebude nič…

 

Chráňme sa vnútornej rozdelenosti vplyvom podsúvaných mienok či konšpiračných teórií, ktoré v konečnom dôsledku spôsobujú spustnutie srdca, ducha, ba i obyčajného rozumu. A napokon i tela. Náš Boh nás volá k integrite, z ktorej sa rodí naše pozemské i večné šťastie.

 

sestra Dáša