„Ak chceme ísť do hôr, treba minimálne dve hodiny cestovať autom, ale stojí to za to!“ píšu sestry z Baku

Drahé sestry, bratia a priatelia, chceli by sme Vám trošku dať nahliadnuť, čím žijeme posledné mesiace. Pozrite sa spolu s nami trošku viac dozadu a zistite, ako sa máme od februáru tu u nás v Baku.

 

Ako takmer všade aj my máme stále karanténu, s väčšími, či menšími obmedzeniami. Hlavne, čo sa týka počtu ľudí. Preto aj na sviatok zasvätených sme obnovili sľuby iba v kruhu saleziánskej rodiny. Postupne sa však znova obnovili stretnutia  s deťmi z PAD, teda z projektu adopcie na diaľku, s pravidelnými kurzami a podarilo sa aj pár prípravných animátorských stretnutí so staršími chlapcami a dievčatami. Pokračovali aj pravidelné stretká anglicky a rusky hovoriacich detí a mladých. Pár mesiacov mohol byť každý piatok krúžok šikovných rúk a hry s malými deťmi, náš klub. V tom čase ich rodičia sa mohli stretnúť na modlitbe v kostole. A aj my sme s deťmi ukončili klub modlitbou.

 

Pôst a Veľká noc

Počas pôstu sme sa modlili krížové cesty so všetkými jazykovými skupinami, ktorým sa venujeme. Modlili sme sa teda rusky, azerbajdžansky aj anglicky. Covid 19 neobišiel ani našu komunitu, dve sestry ochoreli, ale dobre že dve, lebo tretia mohla aspoň poslúžiť, stále udržiavať hygienu a variť. Celá komunita bola na dva týždne v karanténe, kedy veľkodušne s nákupmi poslúžili aj diecézny kňaz, aj saleziáni. Karanténa nám skončila presne na kvetnú nedeľu, kedy sme mali u nás na byte svätú omšu, ktorú slúžil Jozef Pajerský. Priniesol aj dar od sestier Matky Terezy, krásnu palmu aj s olivovou vetvičkou.

 

Veľkonočný pondelok bol s mladými zo stretka sestry Slávky tradičný veľkonočný výlet. Tentokrát sme boli v Pirguli. Ak chceme ísť do hôr, treba minimálne dve hodiny cestovať autom, ale stálo to zato. Krásna slnečná príroda, tráva posiata kvetmi rôznych farieb a výhľad na zasnežené hory. V rámci veľkonočného obdobia sa nám podarilo byť na našich duchovných cvičeniach na saleziánskej chate, a tiež zrealizovať niekoľko pekných rodinných osláv a prechádzok. Počas celého obdobia sme robili v malých skupinkách, podľa karanténnych noriem, duchovné obnovy pre mladých a dospelých rôzneho veku.

 

sestry z Baku