Aprílová knižná ponuka z Vydavateľstva don Bosco

Nové edície „Do kresla“ aj „Po kvapkách

Vydavateľstvo DON BOSCO predstavuje nové edície s názvami DO KRESLA a PO KVAPKÁCH, v ktorých postupne prináša vybrané knižné tituly. Každá edícia ponúka čitateľovi trochu iný druh zážitku a obohatenia, a teda aj možnosť rozhodnúť sa, akej téme či forme spracovania sa chce práve venovať. Môže si vybrať, či uprednostní skôr oddychové čítanie alebo také, na ktoré potrebuje viac času na ponorenie sa „do svojho vnútra“. Zaradenie titulov do týchto edícií každému milovníkovi kníh napovie, ako umocniť svoj čitateľský zážitok.

 

Edícia DO KRESLA

Predostiera zaujímavé príbehy zo života. Knihy z tejto edície prinesú čitateľom pútavé oddychové čítanie a zároveň ponúkajú inšpiráciu pre každý deň. Čítanie si nevyžaduje príliš veľa premýšľania, stačí sa naladiť na príťažlivý životný príbeh. Je však dobré nájsť si pohodlné miesto, sadnúť si do svojho obľúbeného kresla a popri čítaní si oddýchnuť, načerpať silu a nechať sa inšpirovať. A práve to je cieľom edície DO KRESLA.

Vďaka titulom z tejto edície môže čitateľ spoznávať, ako si s rôznymi životnými situáciami a úskaliami poradili iní.

Prvou knihou z edície DO KRESLA je Žiarivá temnota noci. Titul ponúka silný a strhujúci skutočný príbeh obrátenia ateistky a britskej poetky Sally Readovej. Viac o knihe Žiarivá temnota noci nájdete tu: https://www.donbosco.sk/tovar/ziariva-temnota-noci.

 

Edícia PO KVAPKÁCH

Zameriava sa na osobný život človeka, hovorí o tom, ako porozumieť životu, javom v spoločnosti, ako porozumieť svojmu vlastnému vnútru, svojim emóciám, svojej viere. Je určená pre každého, kto túži porozumieť životu. Na tieto knihy čitateľ potrebuje sviežu myseľ a pokojný čas. Je dobré čítať ich postupne, pomaličky, po kvapkách vstrebávať a tak objavovať seba samého. Sú ponukou pre osobný rast.

V edícii PO KVAPKÁCH nedávno vyšli knihy O hľadaní ticha a Byť doma sám v sebe. Viac informácií o nich nájdete tu: kniha Byť doma sám v sebe: https://www.donbosco.sk/tovar/byt-doma-sam-v-sebe, kniha O hľadaní ticha: https://www.donbosco.sk/tovar/o-hladani-ticha.

 

Každá knižka z týchto edícií je na obálke označená logom pre lepšiu orientáciu čitateľa. Pre obe edície je typické okrúhle logo. Uprostred sa nachádza symbol danej edície – pohodlné kreslo či padajúce kvapky.

 

Byť doma sám v sebe. Kniha od skúseného mnícha, ktorý nás pozýva starať sa o svoju dušu

Čo je to vlastne domov? Prečo ho potrebujeme? A čo presne znamená „byť doma“? Autor knihy Byť doma sám v sebe, benediktínsky mních Zacharias Heyes, poukazuje na spôsoby, ako môže každý z nás prebrať zodpovednosť za svoju dušu, starať sa o ňu a tak nájsť svoj domov – v sebe a v Bohu. Kniha tu: https://www.donbosco.sk/tovar/byt-doma-sam-v-sebe

 

Byť doma. Tu sa môžem vyzuť, odložiť všetky pracovné povinnosti, byť taký, aký skutočne som. Nechám sa občerstviť trochou pokoja, slobody, lásky. Po tomto túži každý človek. Mnohí sa však necítia doma, ani keď sú doma. Čo je to vlastne domov? Prečo ho potrebujeme? A čo presne znamená „byť doma“? Zacharias Heyes poukazuje na spôsoby, ako môže človek, vystavený zmenám dnešných čias, nájsť svoj domov – v sebe a v Bohu. Čitateľovi dáva podnety a pozýva ho, aby každý deň pomocou praktických cvičení preberal zodpovednosť za svoju dušu a staral sa o ňu.

 

Zacharias Heyes je mníchom benediktínskeho opátstva v Münsterschwarzachu. Rodák z Porýnia sa rozhodol vstúpiť do kláštora po púti z Taizè do Santiaga de Compostela. Podľa benediktínskeho princípu „modli sa a pracuj“ otec Zacharias popri písaní kníh pracuje v dielni a vedie kurzy remesla s duchovným sprevádzaním. Na Slovensku mu vyšla kniha pod názvom O hľadaní ticha (2021).

 

Kniha o don Boscovi, ktorá má silu naplniť každé úsilie nádejou: Príbeh pokračuje

Vydavateľstvo DON BOSCO prináša knižnú novinku s názvom: Príbeh pokračuje. Autorom knihy je Bruno Ferrero, rímskokatolícky kňaz, salezián a spisovateľ, známy aj vďaka obľúbeným príbehom a zamysleniam. Príbeh pokračuje rozpráva o vášni dona Bosca pri uskutočňovaní jeho snov. Kniha obsahuje sedem kapitol, každá je obohatená skutočným príbehom našej doby. Knihu si môžete pozrieť tu: https://www.donbosco.sk/tovar/pribeh-pokracuje

 

O knihe a autorovi

Don Bosco. Meno, ktoré sa spája s turínskou mládežou  19. storočia. Celý život zasvätil Bohu, aby  mohol slúžiť zanedbaným, opusteným a nevzdelaným chlapcom potulujúcim sa po uliciach veľkomesta. Sám hovorí:  „Sľúbil som Bohu, že až do posledného dychu budem  patriť svojim chudobným mladíkom.“ Chlapci sa v jeho prítomnosti vždy cítili dobre. Mali pocit bezpečia, domova, vnímali otcovskú náklonnosť a boli obklopení veľkou ľudskosťou. Každému z nich pomáhal spoznávať jeho osobné dary, vyučiť sa remeslu a postaviť sa v živote na vlastné nohy. No neostal iba pri tom. Každý chlapec mohol vďaka nemu objaviť vo svojom srdci Boha a otvoriť sa mu. Skromne a radostne môžeme povedať, že don Bosco je jedným z najcennejších darov, ktoré dal Boh ľudstvu. Smrťou sa jeho príbeh nekončí. Pokračuje konkrétnym posolstvom, ktoré napĺňa srdcia ľudí v každom čase na celom svete.

 

Bruno Ferrero je rímskokatolícky kňaz, salezián a spisovateľ. Narodil sa v roku 1946 vo Villarbasse v Taliansku. Od roku 1988 pracoval vo vydavateľstve Elledici, ktoré neskôr sám viedol. Dnes je riaditeľom celosvetového saleziánskeho časopisu Il bollettino salesiano. Slovenskému čitateľovi sa jeho meno dostalo do povedomia najmä vďaka obľúbeným príbehom a zamysleniam, ktoré pravidelne vychádzajú v edícii Malé príbehy pre potešenie duše.

 

 O hľadaní ticha – kniha o malom mníchovi, ktorý nás pozýva načúvať svojmu srdcu

Zacharias Heyes, benediktínsky mních, napísal úspešnú knihu o malom mníchovi Der kleine Mönch und die Sache mit der Stille, ktorá k slovenskému čitateľovi prichádza vďaka Vydavateľstvu DON BOSCO pod názvom: O hľadaní ticha (https://www.donbosco.sk/tovar/o-hladani-ticha).

 

Dnes sme vystavení veľkému množstvu impulzov, ktoré na nás útočia. V meste na nás vyskakujú reklamné pútače, popri cestách bilbordy. Vo výťahoch, v reštauráciách aj vo väčšine obchodov musí hrať v  pozadí vždy nejaká hudba. Naše uši, náš mozog aj naše srdce prijímajú denne viac podnetov, ako je pre nás dobré. Nevieme ich spracovať. Už sa ani nedokážeme naladiť na svoje vnútro. A práve takémuto stavu sa chcel vyhnúť svätý Benedikt. Svoju regulu začína slovom: „Počúvaj!“ Pozýva nás, aby sme načúvali svojmu srdcu a hľadali seba samého v tichu. Len tak môžeme objaviť, čo nám osoží, obnoví naše sily a naplní naše vnútro.

 

O autorovi

Zacharias Heyes (1971) je mníchom benediktínskeho opátstva v Münsterschwarzachu. Rodák z Porýnia sa rozhodol vstúpiť do kláštora po púti z Taizè do Santiaga de Compostela. V roku 2005 sa vydal na misiu v Tanzánii. Od svojho návratu pôsobí v opátstve, kde ponúka kurzy remesla s duchovným sprevádzaním. Napísal úspešnú knihu o malom mníchovi Der kleine Mönch und die Sache mit der Stille, ktorá k slovenskému čitateľovi prichádza pod názvom O hľadaní ticha.

 

Vydavateľstvo DON BOSCO je súčasťou saleziánskeho diela s osobitným poslaním šíriť ľudské dobro a evanjeliové hodnoty v podobe kvalitných kníh.
Všetky naše tituly a širšiu ponuku nájdete na našom e-shope www.donbosco.sk  alebo nám zavolajte na číslo 0911 780 296, prípadne napíšte na email objednavky@donbosco.sk

 

Peter Novák