Saleziánky cez projekt Emauzy spustili biblickú online aktivitu

Sestry saleziánky odštartovali na svojom instagramovom profile emauzy_fma aktivitu s veľkonočnými mini-videami. Počas uplynulých dní tam symbolicky vyrozprávali príbeh emauzských učeníkov. Keďže sa stretli s priaznivým ohlasom, pokračujú v uverejňovaní videí až do Turíc a túto iniciatívu nazvali Fifty4theBible.

 

Na aktivite sa podieľajú aj mladí ľudia, absolventi biblických víkendoviek Emauzy. „Bolo nám nesmierne ľúto, že sme počas pandémie zrušili všetky naše kurzy. Tešíme sa, že týmto online spôsobom môžeme osloviť našich bývalých mladých účastníkov ale aj širšiu verejnosť. Je to pre nás aj pre nich nové dobrodružstvo s Bibliou,“ popísala skúsenosti s projektom sestra Dagmar Kráľová FMA, koordinátorka kurzov Emauzy. Účasť na natáčaní videa prisľúbila aj známa vloggerka a youtuberka sestra Lamiya Jalilová FMA. Okrem nej sa zapoja aj ďalšie saleziánky, saleziáni a manželské páry, ktoré sa tiež zvyknú podieľať na príprave biblických školení. Svojimi sviežimi pohľadmi prispejú predovšetkým mladí čitatelia Svätého Písma.

 

Odozvy na biblickú online aktivitu

„Odozvy prichádzajú z celého Slovenska ale aj zo zahraničia, keďže naše príspevky často komentujeme v angličtine. Zaznamenali sme odozvy z Veľkej Británie, Ukrajiny, aj Talianska,“ rozpráva sestra Monika Golianová FMA, ktorá spravuje profil emauzy_fma na instagrame.

 

Veríme, že je to v štýle nášho zakladateľa dona Bosca, byť na blízku mladým tam, kde práve sú. Priali by sme si, aby naše videjká vyzerali ako bežné užívateľské príspevky, nie reklamné šoty. To by malo byť jasné na prvý pohľad. Nechceme niečo propagovať, ale predovšetkým sa úprimne podeliť so skúsenosťou s Božím Slovom,“ vysvetlila sestra Mária Valkovičová FMA, školiteľka Emauz.

 

Projekt Emauzy, v offline verzii, pozostáva z biblických víkendových kurzov pre mladých, ktorí si túžia posilniť vieru cez poznávanie Písma, ale aj pre tých, ktorí sa pripravujú na dôležité životné rozhodnutia a chcú sa učiť hľadať v Písme svetlo. Biblické vedy sa tu kombinujú so spirituálnymi, umeleckými a enviromentálnymi aktivitami. Na programe je aj rozvoj manuálnych zručností a priblíženie skúsenosti zo života svätých. „Naše víkendovky sú pre všetkých, ktorých do súčasných Emauz privedie Pán,“ dodáva sestra Dagmar.

 

sr. Andrea Miklovičová FMA