V relácií Viera do Vrecka hovorí sestra Dagmar Kráľová o učeníctve. Rovnaký názov nesie aj brožúrka

Vyučiť sa Ježišovmu umeniu evanjelizovať v jeho mene sa za tri roky nestihli ani prví učeníci. Pokračovali na ceste učeníctva aj po jeho zmŕtvychvstaní, ako to môžeme čítať v celých Skutkoch apoštolov. V geniálnom umení spolupracovať na spáse svojej duše a duší iných je potrebné byť učňom – učeníkom po celý život. O etapách tejto dobrodružnej cesty porozpráva saleziánka Dagmar Kráľová.

 

 

Začiatkom marca vyšla vo Vydavateľstve DON BOSCO v poradí už 123. brožúrka z edície Viera do vrecka s názvom Tvoja cesta učeníka, ktorej autorkou je Dagmar Kráľová FMA. Študovala teológiu na RKCMBF UK v Bratislave, kde vyučovala a na Katedre biblických vied získala doktorát z biblickej teológie. Venuje sa publikačnej činnosti a v rámci rehoľnej rodiny je poverená biblickým apoštolátom. Bližšie informácie o brožúrke, ako aj možnosť objednať si ju, nájdete na www.donbosco.sk.

 

Vydavateľstvo DON BOSCO je súčasťou saleziánskeho diela s osobitným poslaním šíriť evanjeliové hodnoty a dobro v podobe kvalitných kníh. Viac o nás na stránke www.donbosco.sk

 

Zdroj: saleziani.sk