Saleziánky mali v marci viacero online stretnutí. Zistite, aká bola ich akcia mesiaca!

V mesiaci marec mali sestry saleziánky naplánovaných viacero stretnutí. Ako každý mesiac, tak i teraz sa stretla provinciálna rada sestier online. Všetko ostatné sa tiež konalo online, od stretnutia junioriek, cez permanentnú formáciu až po direktorské stretnutie. Akciou mesiaca bola oslava sviatku svätého Jozefa s komunitou sestier z Bratislavy Vavilovovej ulice.

 

Sestry juniorky online

Sériu online stretnutí odštartovala partia sestier v dočasnej formácií, junioriek. V dňoch 12.- 13. marca sa spolu so sestrami z českej provincie videli online na zoome. Formačnú tému Zdieľanie a spoluzodpovednosť v poslaní pomocou spoločného projektu, si pre sestry pripravila sestra Jana Kurkinová.

 

V programe bola aj téma Pastoračné sprevádzanie, ktorú prednášali členovia projektu Cesty zrenia, sestra Eva Rušinová a salezián Peter Naňo. „Pastoračná téma bola zaujímavo odovzdaná, cez mnohé diskusie v rôznych dvojiciach a osobné podelenie sa s vlastnými skúsenosťami v skupine. Bolo to povzbudzujúce, že nikto z nás nie je začiatočník. Typov sprevádzania je mnoho a dnešná rýchlo meniaca sa  doba vyžaduje ďalšie a ďalšie, a najmä našu flexibilitu a pokoru. Každá z nás už nejakú tú skúsenosť sprevádzania máme, s ktorou kráčame naším povolaním a môžu mať z nej prínos i ostatní,“ rozpráva účastníčka, sestra Ela Holá.

 

Akcia mesiaca, oslava svätého Jozefa

Akciou mesiaca bola pre sestry oslava sviatku svätého Jozefa 19. marca, ktorú si pripravila komunita sestier z Vavilovovej ulice v Bratislave. Na oslavu sviatku svojho patróna pozvali všetky slovenské komunity. Súťažno- zábavný program medzi komunitami sa niesol v duchu otázok o svätom Jozefovi a spievania slovenských pesničiek. Šampanské a slávnostné pohostenie si sestry vychutnali vo svojich komunitách. Na záver online stretnutia sa sestrám prihovorila budúca česká provinciálka Zdeňka Švédová.

 

Permanentná formácia online

Sestry s večnými sľubmi, ktoré sú v tzv. permanentnej formácií, sa stretli online 27. marca doobeda. Ako hostka bola pozvaná česká provinciálka sestra Jana Svobodová. Rozprávala vlastnú skúsenosť, ale aj všeobecne o Kráse a dôstojnosti ženy. Pre spestrenie použila aktivity zdieľania v skupinách a tiež priamo v komunitách, v domácom prostredí sestier.

 

Téma bola pre sestry veľmi aktuálna a povzbudzujúca, čo vyjadrila aj jedna z nich Anka Jaňáková: „Oslovilo ma niekoľko myšlienok, v ktorých nám sestra Jana priblížila krásu za ktorou je Boh. Spomeniem napríklad, že Boh nám dal krásu z lásky, lebo nás veľmi miluje a častokrát tú krásu nevnímame. Zaznelo mi tiež, ako je dôležité byť prijímaný v spoločenstve, lebo len tak môžeš rozvinúť bohatstvo, ktoré nosíš vo svojom srdci. Keď to prepojím na mladých, ku ktorým sme poslané, ak ty ho vieš akceptovať, prijať takého, aký je, tak on ti otvorí bohatstvo, ktoré v sebe ukrýva. Vtedy mu môžeš pomôcť so svojimi skúsenosťami.“

 

Sestry direktorky online

Direktorky, ktoré sú zodpovedné za animáciu a vedenie komunít zakončili marcové online stretnutia sestier 27. marca poobede. Počas sobotného popoludnia sa online rozprávali a uvažovali nad službou direktorky. Stretnutie obsahovalo aj informácie z jednotlivých služieb v rámci provincie.

 

Foto: archív fma