Projekt GPS pre veľkú úspešnosť ponúka kurz pre absolventky

Projekt GPS, priestor pre  účinnejšie načúvanie svojmu srdcu, pre veľkú úspešnosť otvára kurz pre absolventky. Dievčatá vo veku 17 až 30 rokov, ktoré sa už zúčastnili 1. a 2. kurzu, majú šancu opäť zažiť niečo nové.

 

Tím GPS ponúka víkendový online kurz v rodinnej atmosfére a prostredí, kde sa dievčatá môžu cítiť slobodne a otvorene. Sestra Alena Badačová, členka tímu GPS hovorí o kurze: „Nakoľko 1. a 2. kurzu sa zúčastnilo veľké množstvo dievčat, rozhodli sme sa dať ponuku iba pre tie, ktoré už absolvovali niektorú časť tohtoročného kurzu. Vzhľadom na online formu a nadobudnuté kontakty sme už nechceli rozširovať viac toto stretnutie. Na 3. kurz sa prihlásilo zo spomínaných účastníčok 23 dievčat.“

 

GPS dáva dievčatám priestor pre osobný a duchovný rast, ktorý im pomôže pri rozlišovaní povolania. „Témou 3. stretnutia bude rozlišovanie, Eucharistia a služba. Tieto témy spolu súvisia a vzájomne sa prepájajú. Samozrejme, keďže je to online stretnutie, snažíme sa o pestrosť programu a viacero štýlov, aby to bolo únosné. V sobotu doobeda nás navštívi hostka, ktorá zažila misijnú skúsenosť v Afrike,“ povedala o téme a programe sestra Alena.  

 

V septembri čaká všetky záujemkyne projekt GPS v novom šate a v intenzívnejších stretnutiach. Budú víkendovky aj online stretnutia, možnosť púte, aj duchovných cvičení. O kurzoch a podujatiach projektu GPS Vás budeme včas informovať. Tím GPS môžete sledovať aj na fb/gpskurz alebo kontaktovať na mailovej adrese gps.fma@gmail.com.