Na 4. pôstnu nedeľu Ježiš pomáha Nikodémovi pochopiť jeho znovuzrodenie

Liturgické čítania na 4. pôstnu nedeľu rok B nájdete na tomto odkaze.

 

V Jánovom evanjeliu nachádzame, v porovnaní s ostatnými, geniálne rozvedené Ježišove znamenia a ukážky jeho rozhovorov s rôznymi ľuďmi. Prvým z nich – práve túto nedeľu – je rozhovor s Nikodémom. Formou dialógu medzi učiteľom a žiakom, farizejom, ktorý každú fázu rozhovoru s Ježišom iniciuje otázkou. Zhovárajú sa o „narodení zhora“ ako podmienke pre vstup do Božieho kráľovstva.

 

Evanjelista Ján však rád necháva svojich čitateľov v neistote, zrejme aby provokoval k premýšľaniu. V Ježišovom vysvetľovaní uvádza príslovku, ktorá má v pôvodine dva významy: „zhora“ aj „znova“. No a Nikodém ju chápe v druhom význame, pričom Ježiš myslí na tú prvú. Obrazmi vody, vetra, krstu a Ducha pomáha Nikodémovi prijať práve ten hlbší význam. Dobre vie, že tak zázračný a nepochopiteľný charakter narodenia z Ducha je aj pre múdreho Nikodéma priveľké sústo. Podobne aj človek, ktorý sa nezrodí z Ducha ťažko pochopí pôvod sveta či jeho smerovanie.

 

Pochopenie znovuzrodenia

Preto Ježiš pedagogicky jemne navádza Nikodéma na pochopenia jeho znovuzrodenia. Veď ani prirodzený život nie je produktom nášho chcenia: nikto sa „neurobí sám“. A stáva sa sebou až vtedy, keď vidí a verí v lásku, ktorá ho plodí i vnútorne. Tak je to aj so životom Božích detí. Že Nikodém neprestal premýšľať nad Ježišovými slovami svedčí jeho postoj, keď sa ho zastal v najkritickejšej chvíli pre veľradou a asistoval pri jeho pochovávaní.

 

Po dialógu nasleduje prvá dlhšia Ježišova reč v tomto evanjeliu. Prirovnáva sa k bronzovému hadovi, ktorý Mojžiš vyvýšil na púšti, aby sa skrze pohľad na neho hriešny národ zachránil pred istou smrťou. Pasívne vyjadrený výraz, že aj Ježiš má byť vyzdvihnutý od zeme jasne naznačuje, že jeho umučenie nebude v prvom rade dôsledkom zlej vôle ľudí, ale naplnením tej Božej. Práve z tohto jeho vyzdvihnutia sa rodí naše narodenie zhora a v ňom aj naša spása. Z nej Ježiš nevylučuje nikoho. Ale kto veriť nechce (nie že zatiaľ nevie), žiaľ, odsudzuje sám seba.

 

sestra Dáša