Saleziáni po celom Slovensku začali adoráciu 24/24, modlia sa za chorých i zomrelých

(Bratislava 8. marca 2021) – Urobiť v aktuálnej situácii čosi pre ľudí na Slovensku spoločne a v jednote. S touto motiváciou začali slovenskí saleziáni v pondelok 8. marca nonstop modlitbu nazvanú „Adorácia saleziánov 24/24“.

 

„V poslednom čase veľmi narástli telefonáty, správy a informácie o ľuďoch, ktorí ochoreli na COVID, ktorí prosia o modlitbu za svojich zomrelých alebo za svojich blízkych vo vážnom stave. Vieme, že na Slovensku sme s touto chorobou na tom naozaj dosť zle,“ napísal svojim spolubratom provinciálny vikár saleziánov don Peter Jacko a pozval ich „urobiť pre týchto ľudí niečo spoločne ako saleziáni na Slovensku.“

 

Viacerí saleziáni pomáhajú priamo v nemocniciach v prvej línii a mnohé strediská organizujú rôzne formy modlitieb. Ku zjednoteniu sa v spoločnej adorácii vedie saleziánov však aj to, že sú rehoľníkmi. „Ukázať a naozaj aj žiť jednotu. A to na úrovni domov našej provincie, ktoré sú po celom Slovensku i v zahraničí. A nie len ukázať, ale naozaj sa aj zjednotiť,“ doplnil don Jacko.

 

Adorácia saleziánov 24/24 má trvanie od polnoci pondelka 8. marca až do polnoci stredy 31. marca. Počas týchto spolu 24 dní chcú saleziáni vo svojich 24 komunitách „stáť pred Pánom vytrvalo v tichej adorácii a prosiť za všetkých chorých, zomierajúcich i za tých, ktorí už prišli o niekoho blízkeho,“ vysvetľuje provinciálny vikár Peter Jacko.

 

Odkaz čísla 24 na Pannu Máriu a celkové trvanie adorácie

Keďže ide o 24-hodinovú adoráciu, saleziáni podstúpia aj námahu modlitby v nočných hodinách. Číslo 24 je pre saleziánsku rodinu silným odkazom na Pannu Máriu Pomocnicu, ktorú si pripomínajú vždy 24-tého v mesiaci. Zároveň v posledný deň mesiaca si saleziáni pripomínajú svojho zakladateľa dona Bosca. Posledný deň adorácie, streda 31. marca, bude zároveň ukončením obdobia pôstu, keďže nasledujúci deň bude už Zelený štvrtok.

 

„Som presvedčený, že v týchto časoch potrebujeme naozaj jedným hlasom a spoločne prosiť dobrého Boha o ukončenie tejto pandémie, ale prosiť aj zástupne za všetkých ľudí, ktorí teraz nemôžu prísť do kostolov, za všetkých chorých, zomierajúcich i za rodiny, ktoré prišli o svojich blízkych,“ opísal motiváciu adorácie don Jacko.

 

Jednotlivé komunity si rozdelili medzi sebou celkový čas 576 hodín, pripojili sa aj slovenské saleziánske komunity v ruskom Aldane a Jakutsku, v Azerbajdžane v Baku a tiež saleziáni študenti v Turíne a v Ríme.

 

Saleziáni pozývajú aj iné rehoľné komunity na Slovensku pridať sa v období pôstu k tejto modlitbe formou adorácie. Členovia saleziánskej rodiny, ale aj ostatní veriaci sa môžu duchovne pripojiť k adorácii saleziánov pri svojich osobných modlitbách.

 

Rhsdb

Zdroj: saleziani.sk