Sestra Monika vymenila pohodlie domova za Domov sociálnych služieb

Monika Foltýnová, saleziánka, ktorá pôsobí v Trnave, reagovala na výzvu ísť pracovať ako dobrovoľník do Domova sociálnych služieb. V tejto náročnej situácií spôsobenej korona vírusom vymenila pohodlie domova za službu tým, ktorí to najviac potrebujú.

 

Monika, kedy sa v Tebe zrodila myšlienka dať sa k dispozícií ako dobrovoľník v Domove sociálnych služiev ( v skratke DSS)?

Na začiatku februára prišla do našej farnosti žiadosť z DSS na Vansovej ulici v Trnave, že hľadajú dobrovoľníkov do ich zariadenia, keďže mali veľa zamestnancov PN. Nejako to zarezonovalo v mojom srdci, a keďže ma aj komunita povzbudila, že ak mám túžbu sa zapojiť, nech to skúsim, ozvala som sa do zariadenia. V tom čase však hľadali skôr samostatných dobrovoľníkov už s nejakou skúsenosťou v tejto oblasti, takže som im nevedela pomôcť. Výzva sa zopakovala o dva týždne, skúsila som sa im znova ozvať a tento raz mi odpovedali, že by sa im hodila hocijaká výpomoc. Tak som sa so začiatkom pôstu dala na túto službu, pokiaľ sa im stabilizuje stav s personálom.

 

Koľko hodín si v DSS? Máte tam aj covidových klientov? Aká je náplň Tvojej práce?

Je to vlastne na mne, koľko hodín som v DSS. Rozhodla som sa im byť k dispozícii v čase, kedy pomoc najviac potrebujú. To v praxi znamená od takej 7:00 do 14:00 hodiny, kedy prebieha ranná hygiena, a prebaľovanie ležiacich klientov, ak treba pomoc s jedením, stráženie pitného režimu, či meranie teploty a kyslíka v krvi. Asi polovica klientov už má po covide, čo znamená, že mnohí zostali veľmi slabí a preto je tam potrebná väčšia starostlivosť, ako bola predtým. Ďalšia časť klientov ešte s covidom bojuje.

 

A tvoja doterajšia práca? Stíhaš aj pracovať (zarábať peniaze) aj byť dobrovoľníkom?

Myslím, že sa to dá stíhať, lebo táto žiadosť prišla v období, kedy v rámci mojich zodpovedností v Laure a vo VIDESE máme po období odovzdávania formulárov, štatistík a projektov, ako i po väčších víkendových školeniach. Momentálne teraz beží pravidelná online stretková činnosť či formácia animátorov, ale keďže sú to veci, ktoré sa konajú poobede alebo večer, dá sa to časovo stíhať. A isto ďakujem aj svojej komunite, že niektoré moje služby v komunite si sestry prerozdelili medzi seba.

 

Čo si z tejto dobrovoľníckej činnosti odnášaš?

Je to pre mňa veľká škola života. Je pre mňa veľmi silné vnímať veľkú pokoru klientov, ich odovzdanosť. Mnohí sú odkázaní zrazu na úplnú pomoc ľudí, lebo sú teraz telesne slabí. A myslím, že si to vieme predstaviť aj na nás samých. Keď si na sebe uvedomíme, že niekedy nás vnútorne veľa stojí priznať si, že niečo neviem, nezvládam, nedám to, a potrebujem pomoc. Je pre mňa veľmi krásne vnímať atmosféru veľkej úcty a láskavosti k človeku. Isto sú mi v tomto prístupe zamestnanci a ich skrytá dennodenná služba veľkým povzbudením. Myslím si, že aj oni môžu byť pre nás každodenní, nenápadní hrdinovia dnešnej doby a konkrétnym vzorom predĺženej ruky Božieho milosrdenstva a lásky.