Novinárka Anna: Pôst nemusí znamenať len odriekanie, stačilo by na to ísť opačne

Na prežívanie pôstneho obdobia sme sa spýtali aj ľudí z nášho okolia, pracujúcich v rôznych sférach života. Aký je pôst ich očami? Prečítajte si ich odpovede, svedectvo ich vnútorného prežívania.

 

Čím je pre teba pôst?

Pôstne obdobie je pre mňa prípravou na Veľkú noc. Ako kvalitne sa prichystám, tak dobre ju oslávim. Je to čas, kedy mám vykoreniť staré návyky a zakoreniť nové návyky. Zrieknutím sa materiálnych vecí sa mi otvára priestor a čas na veci Božie. Stíšením sa otváram Bohu, snažím sa mu načúvať a nechávam sa ním napĺňať viac než inými vecami. V pôstnom  období spájam cvičenie ducha s cvičením tela. Pravidelným čítaním Božieho slova posilňujem ducha. Fyzickým cvičením posilňujem telo. Viac si uvedomujem, ako som sa stal závislý od vecí, ktorými som sa obklopil a podstatné veci mi unikali. Toto pôstne stíšenie mi ukazuje pravdu o tom, kto som, ako sa správam a učí ma, že sa môžem zmeniť. Učí ma počúvať Boží hlas a nie svoj… Celý pôst je pre mňa putovaním za Slobodou ducha.

V krátkostí to zhrniem: pôstne obdobie mi dáva možnosť stíšiť sa a pozrieť, či kráčam po správnej ceste. Vladimír Škuta, fotograf

 

Aký zmysel má pre teba pôstne obdobie?

Samozrejme pôst má byť prípravou na sviatky Veľkej Noci. Každoročne je pre mňa pôst nielen zrieknutím sa na 40 dní od mäsitých jedál, sladkostí, alkoholických nápojov, osláv, napríklad niekedy aj facebooku. Je to predovšetkým čas stíšenia. Snaha o vysporiadanie sa pravdivo a spravodlivo s minulosťou, o prekonanie sa, oslobodenie od pohodlia konzumu, o dobré skutky, zmenu životného štýlu nielen pre seba, ale tiež na získanie síl pomáhať iným. Pápež František v Encyklike Laudato Si´ hovorí: „Vždy je možné rozvinúť novú schopnosť vyjsť zo seba smerom k druhému.“ Práve v týchto časoch je veľmi potrebné vzájomné povzbudenie, aby sme vydržali, mali istotu, že čoskoro príde radosť z víťazstva nad pohromami a neprávosťami. Vo veľkonočnom pôste sa teším z malých postupných úspechov prichádzajúcej jari v prírode a vo vzťahoch medzi ľuďmi. Milan Lichý, člen Environmentálnej subkomisie pri Konferencii biskupov Slovenska alebo zástupca primátora mesta Banská Bystrica

 

Môže obdobie pôstu človeku nejako pomôcť?

Obdobie pôstu sa mnohým spája najmä s odriekaním. Môže to byť jedlo, sociálne siete, alkohol či maškrtenie. Človek má vzácny čas zamýšľať sa nad svojím životom, upratať si hodnoty, prehĺbiť vieru. A práve to, často odrádza. Pôst však nemusí znamenať len odriekanie. Možno by stačilo ísť na to opačne. Viac sa modliť či radovať, viac pomáhať a počúvať druhých, poradiť, pochváliť i pochopiť. Viac čítať, prosiť o odpustenie a viac ďakovať. A či sa rozhodnete niečoho zrieknuť alebo naopak do svojho života niečo pekné pridať, stále ste víťaz. Práve obdobie pôstu vám pozve pozvánku po tejto ceste kráčať a zotrvať. Anna Zábojníková, novinárka

 

Aké predsavzatia si dávaš na pôst?

Keďže už od Vianoc je naša rodina v situácii náročnej na dôveru v Otca, fyzické i psychické sily, chcela som si dať na tohtoročný Pôst predsavzatia, ktoré budú v rámci mojich aktuálnych možností dosiahnuteľné. Snažím sa podľa prvého listu apoštola Pavla Solúnčanom ustavične sa radovať, bez prestania sa modliť a pri všetkom vzdávať vďaky. Skúsenosť môjho duchovného života je, že ak nevenujem dosť času osobnej modlitbe, začne sa rúcať všetko. Chcem sa na to (nielen v pôstnom období) sústrediť; pomáha mi v tom denná online adorácia. Eva Güttlerová, členka mediálneho tímu redemptoristov

 

Ako by mal dnešný človek prežívať pôst?

V jednoduchosti, to je kľúčové slovo. Nie komplikovane, pod tlakom, s pocitom, že znova nás čaká nejaký druh zriekania a musíme si niečo odoprieť. Práve naopak, pôst je potrebné prežívať ako príležitosť. Je to možnosť dostať sa o krok bližšie k Bohu. Nie o míľu, nie o päťdesiat krokov, ale práve o ten jeden. Vybrať si jednu jednoduchú vec, ktorú viem zlepšiť. Dopriať si denne o minútu viac ticha ako zvyčajne, prečítať si verš z Biblie, stráviť kvalitnejšie čas na sociálnych sieťach alebo venovať sa poctivo rodine. Oblasť života, ktorú chceme ovplyvniť je na každom z nás. Z môjho pohľadu je práve toto forma ako prežiť blížiacich sa  štyridsať pôstnych dní. Skúsme vykročiť o jeden krok bližšie k Bohu, no nie s utrápenou grimasou na tvári, ale s radostným odhodlaním. Michal Sopiak, vysokoškolský študent odboru fyzioterapia