Uskutočnilo sa online predkapitulárne zhromaždenie oblastnej konferencie CIME

(Stredný východ – Európa). Predkapitulárne zhromaždenie oblastnej konferencie CIME sa uskutočnilo online 3. februára 2021.

 

S cieľom diskutovať a viesť dialóg bolo pozvaných z 20 provincií, dvoch viceprovincií a generálneho domu, 60 saleziánok a 6 laičiek z 28. krajín. Saleziánky, ako delegátky za provincie zvolené na 24. generálnu kapitulu mali za cieľ diksutovať a viesť dialóg o „provokáciách, znakoch ducha, smeroch konania.“ Predmetom  tematickej oblasti bol krátky dokument pripravený, ako ďalší príspevok k štúdii na tému 24. generálnej kapituly: „Urobte všetko, čo vám povie,“ byť generatívnymi komunitami v srdci súčasnej doby.

 

Schôdzi predsedala sestra Petra Egeling, provinciálna predstavená Rakúsko- Nemeckej provincie (AUG) a predsedníčka CIME, za účasti hosťujúcej radkyne sestry Paoly Battaglioly, referentky CIME. Stretnutie moderovala sekretárka konferencie, sestra Anna Razionale.

 

Úvod stretnutia

Na úvod sa účastníčky započúvali do evanjelia o svadbe v Káne. Na stretnutí mala vstup aj generálna predstavená, matka Yvonne Reungoat. V pozdrave vyjadrila aj tieto myšlienky: „Toto zhromaždenie je znamením života, ktorý rastie a je znakom nádeje a spoločenstva. Aj keď je online,  je to stretnutie, ktoré podnecuje nové spôsoby činnosti, pretože pandémia ponúka nové výzvy na sociálnej, politickej a vzdelávacej úrovni.“ Zhromaždenie bolo obohatené o prezentáciu provinciálky sestry  Ribas María del Rosario García (SPA) o ceste, ktorou sa predsednícka rada CIME uberala od zvolania generálnej kapituly  až po stretnutiek.

 

Sestra Petra vysvetlila kritérium použité pri príprave dokumentu. Cieľom bolo uchopiť z viac ako sedemdesiatich podnetov prijatých od provincií to, čo nebolo uvedené v Pracovnom nástroji 24. GK, pretože bolo vypracované pred pandémiou Covid-19. „Konečná syntéza tejto práce,“ zdôraznila sestra Petra, „sa zameriava na to, čo je najrelevantnejšie pre bezprecedentnú situáciu pandémie, na naliehavé požiadavky a na to, čo nás núti ísť ďalej. Myslíme si, že túto syntézu možno schváliť v celom rozsahu, ale zároveň, ak to niekto považuje za vhodné, môže poslať významné dodatky, ktoré ju obohatia.“

 

Práca v skupinách

Súhrnný dokument, ktorý vypracovala malá Komisia v zložení sestier Roberta Tomasi (MOR), sestra Elide Degiovanni (IPI), sestra Paloma Bravo (SPA) a koordinovaný sestrou Petrou, bol jednomyseľne schválený po prerokovaní v skupinách. V piatich virtuálnych miestnostiach boli účastníci rozdelení podľa regiónoch. Odpovedali si na dve otázky: „Počnúc záverečnou syntézou, akú žiadosť by sme chceli priniesť kapitulnému zhromaždeniu na primeranú reflexiu na úrovni inštitútu? Aký podnet môžeme získať zo znamení Ducha a z línií činnosti na ceste CIME?“

 

Červenú niť, ktorá vychádzala zo syntézy piatich skupín, možno vyjadriť tromi kľúčovými slovami, zmena, tréning, komunikácia. Návrhy konferencie CIME sa zameriavajú na jednotnú cestu, na dôležitosť vytvárania sietí, vykonávania spoločných projektov. Dôležité je aj posilniť európske siete, najmä s členmi saleziánskej rodiny, zdieľať školenie a duchovnosť prostredníctvom online zdrojov a organizovať kurzy v taliančine a angličtine. Napokon z niektorých skupín vyplynula požiadavka na generálnu predstavenú a jej radu alebo na kapitulné zhromaždenie, aby sa prehĺbil a formuloval výraz „Mornese vychádza k“, ktorý už spomínala matka Yvonne v jednom z obežníkov zaslaných všetkým saleziánkam na 5. kontinentoch.

 

Záver a slovo nádeje

Záver nadviazal na počiatočnú dynamiku, ktorú si pripravila provinciálka slovinsko- chorvátskej provincie Mojca Šimenc, aby rýchlo uľahčila zoznámenie sa účastníkov, pretože meno a priezvisko sa už objavilo na displeji. Požiadala účastníčky o identifikáciu svojho postoja jediným slovom a jeho napísaním v chate. Išlo o slová : radosť, spoločné skúmanie, nádej, otvorenosť, vďačnosť, solidarita, zvedavosť a iné. Takto sa každá členka stretnutia cítila zapojená a zastúpená slovom.

 

V konečnej zhrnutí bolo podčiarknuté slovo, ktoré koordinátorka stretnutia Petra, po vypočutí piatich zástupcov skupín nazvala „konvergencia“. Povedala: „Konvergencia v porovnaní a jasnosť a jednoduchosť, s ktorými každý pomenoval skutočnosti. Citlivosť na zmeny. Necháme sa viesť medzi nami, i keď online, hľadaním a navrhovaním nových spôsobov.“ Ďalej vyzvala zhromaždenie, aby „rozhodlo o konkrétnych krokoch v konkrétnej skúsenosti. Nestačí nahliadnuť do niektorých spôsobov, je potrebné to urobiť. Podporíme sa. Dobré a jasné nápady sú znakom nádeje.“  Slovo nádeje: to nám umožní nahliadnuť do úsvitu nového zajtrajška.

 

Preložené a upravené podľa: cgfmanet.org