Učeníci potrebujú Ježišovo učenie prehĺbiť v tichu, v mlčaní a potom v praxi

Liturgické čítania na 5. nedeľu v období cez rok B nájdete na tomto odkaze.

 

Evanjelium z piatej nedele pokračuje v prvom apoštolskom dni Ježiša v Kafarnaume. Po vyučovaní v synagóge sa spolu s učeníkmi vybrali do Šimonovho domu. Zrejme boli veľmi spratní, keď v ňom bývali viaceré generácie a mal sa k nim zmestiť aj Ježiš. Z vykopávok vidno, že ich bývaním boli z nášho pohľadu len akési kutice. A predsa po napratanej synagóge zrejme i Ježiš zatúžil za trochou idyly v súkromí.

 

U Šimona ležala v horúčke jeho svokra

Ježiš ju nijako neobišiel, ani z dôvodu, že ešte stále trvala sobota. Uzdravil ju tak dokonale, že sa jej v momente vrátili sily, aby celú partiu obslúžila. No len čo zapadlo slnko a sobota skončila, ostatní obyvatelia pred ich dvere nanosili chorých z celého okolia. V tom čase sa väčšina chorôb považovala za isté posadnutie a tak Ježiš mal čo vyháňať. Poučený z predobedia, keď posadnutý o ňom vykrikoval, že je Boží svätý, týmto večerným prikazoval o ňom mlčať. Zrejme nechcel, aby sa v ľuďoch uchytila o ňom iba dáka povrchná fáma. Naopak, od začiatku sa usiloval, aby si poslucháči jeho učenie zvnútorňovali. Aby každému prešlo až do špiku kostí. Lebo len tak mohlo plodne meniť ich samých, ako aj blízkych okolo.

 

No Ježiš sa ani po intenzívnej sobote, ktorou Marek predstavil vzorový deň jeho evanjelizácie, nezriekol svojej túžby po tichu a modlitbe. Vytratil sa ešte nad ránom. Tentokrát však spravili poplach jeho učeníci, ktorí ho z tejto stránky zatiaľ nepoznali. Marek doslova píše, že ho išli prenasledovať. Nakazili sa zrejme mentalitou svojich senzácie chtivých rodákov. Ježišovi neostalo nič iné, ako ich po porade s Otcom v modlitbe pekne krásne preveliť, aby s ním evanjelizovali  v iných dedinách Galileje. A oni išli! A to čo zažili v Kafarnaume zasievali spolu s ním vo všetkých okolitých dedinách a mestečkách.

 

Včerajší i dnešní učeníci potrebujú Ježišovo učenie interiorizovať v tichu, v mlčaní a potom v praxi. Ak im, pravda, nejde len o senzácie a z nich sa postupne rodiace lacné, ba možno aj obludné ideológie.

 

sestra Dáša

Foto:  titulka-  Terézia Nadžadyová, Dagmar Kráľová