Hlavný predstavený píše mladým: Naše srdce je stvorené pre radosť a pre nádej

(Rím, 2. februára 2021) – Don Ángel Fernández Artime vo svojom píše mladým ku sviatku dona Bosca o radosti v Pánovi. Píše „mladým saleziánskeho sveta a všetkým mladým.“ Obracia sa aj na tých mladých iných náboženstiev, lebo aj oni môžu prežiť „osobnú a intímnu skúsenosť“, že Boh ich miluje. Zároveň mladým vo svojom posolstve predkladá jasnú misionársku výzvu: „Infikujte ostatných radosťou a nádejou, ktorá pochádza z viery.“ Prinášame plné znenie posolstva.

 

Moji drahí mladí,

radosť je centrálnym prvkom v živote kresťana.

Každému z vás, na piatich kontinentoch, patrí moje láskavé pozdravenie: vám mladým „saleziánskeho sveta“ a všetkým mladým, ktorí prostredníctvom vás prijmú toto posolstvo.

 

V 17. článku Stanov saleziánov dona Bosca s názvom „Optimizmus a radosť“ čítame: „Keďže salezián ohlasuje radostnú zvesť, je vždy veselý. Túto radosť šíri a vie vychovávať k radostnému kresťanskému životu a zmyslu pre slávenie.“ Som si istý, že toto je pravidlo života pre nás saleziánov a pre všetkých členov našej saleziánskej rodiny: je to niečo krásne, čo patrí k našej charizmatickej identite. A veľmi si želám, aby to tak bolo aj vo vašom živote, drahí mladí!

 

Chcem s vami hovoriť o tejto hlbokej radosti, ktorá pochádza od Boha a v ňom je  zakorenená. Naše kresťanské povolanie má tiež poslanie prinášať svetu radosť: tú hlbokú a autentickú radosť, ktorá je trvalá, pretože pochádza od Boha. Som presvedčený, že vy a mnoho ďalších mladých ako ste vy, túžite (a niekedy potrebujete) počuť, že kresťanské posolstvo je posolstvom radosti a nádeje.

 

 

Moji drahí mladí, naše srdce je stvorené pre radosť a pre nádej.

Je to vlastnosť, s ktorou sa narodíme, je hlboko vrytá do srdca každej osoby; je to autentická radosť, nie prchavá, ale hlboká a plná, ktorá dáva existencii „príchuť“. Vy mladí, ktorí „ste Božie teraz“, ako vám povedal pápež František [1], prežívate etapu svojej existencie, ktorá sa vyznačuje objavením života, vašich vlastných vzťahov a vzťahov s ostatnými. Pozeráte sa do budúcnosti a snívate. Vaša túžba po šťastí, priateľstve a láske je silná. Baví vás zdieľať, mať ideály a navrhovať projekty. To všetko je súčasť mladosti. Nehovorím, že všetci mladí žijú týmto spôsobom.

 

Existujú, bohužiaľ, mladí, ktorí majú veľmi ďaleko od snívania o takejto mladosti, ale nesmú a nemôžu sa toho vzdať. Na druhej strane je život často sprevádzaný darmi, ktoré nám Boh, náš Otec, stále ponúka: radosť zo života, zo zdravia, z vychutnávania si krás prírody. Radosť z priateľstva a autentickej lásky, z dobre vykonanej práce, ktorá vyvoláva únavu, ale ktorá tiež vždy prináša veľa uspokojenia. Radosť z príjemnej rodinnej atmosféry – hoci nie všetci toto zažívate vo svojom; radosť z porozumenia a zo služby druhým.

 

Je milé, drahí mladí, spoznať sa v tejto realite

Je milé, drahí mladí, spoznať sa v tejto realite a zistiť, že to všetko nie je výsledkom náhody, ale je to Božia vôľa pre každého z nás, pre každého z vás, pretože Boh je zdrojom skutočnej radosti, táto radosť má v ňom svoj pôvod. Je krásne v živote zistiť, že Boh nás prijíma, ujíma sa nás, miluje nás. Je dobré, že v hĺbke svojho srdca môžete cítiť, že vás Boh osobne miluje. Pre mladého človeka je dojímavé môcť sám sebe povedať túto veľkú pravdu: „Boh ma miluje a miluje ma bezpodmienečne, jedinečným a osobným spôsobom.“ A veľkým dôkazom tejto Lásky je stretnutie sa s jeho Synom Ježišom Kristom: v ňom nachádzame radosť, ktorú hľadáme. Autentické a skutočné stretnutie s Ježišom vedie u každého vždy k veľkej vnútornej radosti.

 

Keď toto píšem, myslím na vás, drahí mladí iných náboženstiev, ktorí pravdepodobne nie ste schopní z vlastnej skúsenosti vnímať to, o čom hovorím v súvislosti s Ježišom, aj keď rozumiete mojim slovám. Túto osobnú a intímnu skúsenosť však môžete prežiť bez ohľadu na svoje náboženstvo: Boh vás miluje a miluje vás hlboko, pretože k Božej podstate patrí nesmierne milovať všetko, čo stvoril. A v tom všetkom ste vy, som tu ja, je tu každý z nás, každý z vás, drahí mladí.

 

Mladí, Bohom milovaní, kdekoľvek na svete

Mladí, Bohom milovaní, kdekoľvek na svete, bez ohľadu na vaše náboženstvo, otvorte svoje srdce Bohu, objavte, že Boh je vo vašom živote prítomnosť, ktorá je verná a nikdy vás neopustí. Vždy sa s ním môžeme stretnúť v Jeho Slove: „Našli sa tvoje slová a zjedol som ich, tvoje slová sú mi slasťou a radosťou srdca“ (Jer 15,16). Počúvajte Boží hlas a Jeho Slovo a budete mať veľa odpovedí na to, čo nosíte vo svojom srdci a vo svojich myšlienkach.

 

Ako don Bosco, otec a učiteľ mládeže sveta, vás chcem v jeho mene pozvať, aby ste mali odvahu nikdy sa nevzdialiť od Boha, aby ste si ho v každej chvíli vášho života vybrali veľkoryso a bez uspokojenia sa s minimom. Naopak, v úsilí dať to najlepšie, čo má každý vo svojom srdci. Váš život, drahí mladí, je vzácny a bez ohľadu na povolanie, ku ktorému vás Boh volá. Je to život, ktorý stojí za to žiť v dare seba samého, v službe a v láske k druhým.

 

Ako hovorí pápež František: „Drahí mladí, vašu cenu nemožno vyjadriť v peniazoch! Vy nie ste kusy, ktoré sa predávajú na dražbe! Prosím vás, nedajte sa kúpiť, nedajte sa zviesť, nedajte sa zotročiť ideologickou kolonizáciou, ktorá nám vkladá do hlavy čudné myšlienky. Aby sme sa nakoniec stali otrokmi, závislými, neúspešnými ľuďmi. Vašu cenu nemožno vyjadriť v peniazoch […]. Zamilujte si túto slobodu, ktorú vám ponúka Ježiš“[2]. Tiež si dovolím pozvať vás, aby ste mali odvahu žiť blahoslavenstvá, ktoré nám Ježiš ponúka v evanjeliu. Je to krásny spôsob života podľa evanjelia s rôznymi „tvárami“ a spôsobmi, ktoré vedú k šťastiu v Kristovi.

 

Napodobňujúc dona Bosca vám chcem navrhnúť

Napodobňujúc dona Bosca vám chcem navrhnúť, ako som napísal v tohtoročnom Hesle, aby ste nadšene žili život ako oslavu a vieru ako šťastie. Don Bosco si to sám predsavzal a so svojimi chlapcami na Valdoccu to uskutočnil. Dnes môže byť týmto Valdoccom slávnosti a radosti každé zo saleziánskych aj nesaleziánskych miest a domov, kde sa nachádzate. Žiadam vás, aby ste sa stali misionármi radosti, pretože ste Ježišovými učeníkmi-misionármi. Povedzte svojim priateľom a ďalším mladým, že ste našli tento vzácny poklad, ktorým je sám Ježiš.

 

 

Infikujte ostatných radosťou a nádejou

Infikujte ostatných radosťou a nádejou, ktorá pochádza z viery. Buďte misionármi pre ďalších mladých ľudí, ako to don Bosco navrhol svojim chlapcom na Valdoccu a tým, ktorí sa necítia dobre, trpiacim, najchudobnejším, tým, ktorí „nemajú príležitosť.“ Im priniesol radosť, ktorú chce Ježiš ponúknuť všetkým. Rovnakú radosť prineste do vašich rodín, škôl alebo univerzít; hovorte o tom na svojich pracoviskách a medzi svojimi priateľmi. Uvidíte, že ak táto radosť vo vašom srdci pochádza od Boha, stane sa skutočne nákazlivou, úžasne nákazlivou, pretože vytvára život.

 

Nezdá sa vám, že po tom, čo som práve povedal, je ľahké pochopiť, čo povedal Dominik Saviona Valdoccu: „Svätosť spočíva v tom, aby sme vždy boli veselí“?

 

Nech nás všetkých na tejto ceste sprevádza Mária, Matka a Pomocnica kresťanov. Ona do svojho vnútra prijala Pána a zvestovala ho piesňou chvály a radosti: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom Spasiteľov“ (Lk 1, 46-47).

 

Drahí mladí, aká radosť dnes znie vo vašom srdci?

Nech môžete byť šťastní tu i vo večnosti, ako povedal don Bosco!

Žehnám vás a pozdravujem s opravdivou a hlbokou oddanosťou,

Ángel Fernández Artime

hlavný predstavený

 

Preklad: Jozef Skala SDB

Zdroj: saleziani.sk

Foto: fbsalesian.sisters.of.don.bosco

[1] František, Homília na svätej omši Svetových dní mládeže, Campo San Juan Pablo II – Metro Park (Panama), 27. januára 2019. V posynodálnej apoštolskej exhortácii tieto slová pápež berie aj ako názov III. kapitoly. [2] František, ChV, 122.