Sestry z Baku posielajú správy zo života

Azerbajdžan sa teší z ukončenia vojny a sníva a plánuje ako znovu obnoviť Karabach. Zatiaľ sa tam nedá ísť, ale už sa tešíme. Azerbajdžan má veľa zaujímavých miest a tak sme mohli sviatok našej patrónky Terézie osláviť výletom na vulkány.

 

Ochorenie Covid zasiahlo rodinu našej sestry Lusi. Jej brat, ktorý sa staral o chorého otca tiež sa nakazil a podľahol ochoreniu. Kvôli tejto situácii, že otec zostal sám v pokročilom veku Lusi musela odcestovať do El Salvadoru.

 

Rekonštrukcia v PAD

Úspešne sme ukončili rekonštrukciu časti Centra Meryem, kde sme aj začali kurzy pre deti z PAD- projekt adopcie na diaľku. V rámci epidemiologických opatrení v sobotu a nedeľu u nás nepremáva žiadna hromadná doprava a školy u nás v Baku po otvorení v septembri fungovali len 2 týždne a potom prešli na online  vyučovanie. Kvôli týmto opatreniam sme s deťmi PAD začali vyučovanie vrámci kurzov, ktoré boli povolené. Avšak nie v sobotu ako bolo predtým, ale tri dni v týždni.

 

Bolo potrebné naplánovať kto, kde a kedy… podľa ich vyučovania online, podľa možností učiteľov a dobrovoľníkov, ktorých sme museli najskôr nájsť. Tak sa nám podarilo do polovičky decembra mať intenzívne osobné stretnutia s chudobnými deťmi, ktoré s veľkou radosťou prichádzali na doučovanie jazykov a matematiky,  keďže škola bola zavretá, ale kurzy povolené. Podľa veľkosti miestnosti to u nás znamenalo do štyroch detí. Pre nás to nebolo až  také jednoduché všetko naplánovať,  ale s Božou pomocou sme to zvládli bolo to požehnané.  Týmto spôsobom sme fungovali až do polovičky decembra, kedy sa sprísnili epidemiologické opatrenia.

 

Aktivity v PAD

Na sviatok všetkých svätých sme mali krásnu slávnosť. Jedna rodina z protestantov, ktorá pred dvoma rokmi dala svoju dcérku Máriu do nášho klubíka bola prijatá do katolíckej Cirkvi a ich staršia dcéra Lia bola pokrstená. Ako k tomu došlo? Mamina privádzajúc dcérku  chodila do kostola modliť sa a veľa sa s nami rozprávala o viere. Potom ako rodina začali chodiť na katechizáciu k otcovi Emilovi, Lia k sestre Slávke na nedeľnú školu a k sestre Andrei na prípravu na krst.

 

V rámci možností, detský klubík pokračoval každý piatok tvorivým krúžkom. Sestra Martina vymýšľala pre deti rôzne aktivity. Maminky boli veľmi vďačné, lebo v tom čase mohli ísť na adoráciu. Raz do mesiaca  pokračovalo  aj stretko sestry Martiny pre anglicky hovoriace deti. Nedeľná škola, ktorú vedie sestra Slávka nebola v nedeľu ale v každú stredu, kvôli už spomínaným obmedzeniam v doprave. Niektoré katechézy sestra Slávka pokračuje online, niektoré sestra Andrea u nás na byte. Zároveň náš byt sa veľmi pekne využíva aj pre mladé ženy, ktoré mohli u nás stráviť čas na modlitbu a odpočinok.

 

Adventné a Vianočné prípravy

V čase prípravy na Vianoce sme si ako komunita robili deviatnik – Svätá rodina hľadá príbytok. A predstavte si, Svätá rodina našla aj u nás príbytok. Každá sestra si pripravila svoju izbu pre vzácnu návštevu aj s darčekom pre ostatné sestry. Putovali sme z izby do izby, modlili sa a spievali adventné piesne = jasné, že po azerbajdžansky.

 

Ďalšou našou adventnou aktivitou bolo tlačenie kapusty, na našu tradičnú vianočnú  kapustnicu, pečenie a maľovanie vianočných perníkov. No samozrejme aj pomoc chudobným rodinám. Vďaka dobrodincom sme nakúpili a rozdali pre 40 rodín mimoriadne vianočné balíky. Vianoce a nový rok sme strávili s bratmi saleziánmi a mladými. Nechýbala sv. omša, modlitby, adorácia, piesne a zábavné hry. Vianočné obdobie sme ukončili posviackou nášho bytu.

 

Slávka Butková