Generálna predstavená saleziánok Yvonne Reungoat dostala Rád Čestnej légieu

Rím (Taliansko): V mimoriadnom vydaní Úradného vestníka Francúzskej republiky z 1. januára 2021 týkajúceho sa povýšenia a udelenia národného Rádu Čestnej légie a národného Rádu za zásluhy sa uvádza: „Generálnej predstavenej Inštitútu dcér Márie Pomocnice, sestre Yvonne Reungoat, bolo udelené vyznamenanie Officier de la Légion d’Honneur (Dôstojník Čestnej légie)“

 

Motivácia udelenia vyššieho stupňa Rádu Čestnej légie je nasledovná: „Už viac ako rok čelí celá francúzska populácia a mnoho krajín po celom svete vážnej zdravotnej kríze Covid-19, ktorá má veľké humanitárne, vzdelávacie a sociálne následky. Mnoho občanov sa profesionálne a dobrovoľne angažuje v boji proti vírusu na všetkých úrovniach a vo všetkých odvetviach činnosti. “

 

Rád Čestnej légie je najvyššie francúzske štátne vyznamenanie stanovené po Francúzskej revolúcii. V súčasnosti sa udeľuje v rôznych stupňoch za významný prínos pre francúzsky národ. V júli 2012 bol Matke Yvonne udelený Rád Čestnej légie v stupni Rytier. 

 

Vyznamenanie, ktoré generálnej predstavenej saleziánok M. Yvonne Reungoat udelila Francúzska republika, bude mať pozitívne účinky nielen vo Francúzsku. Významné je pre celú saleziánsku rodinu, ktorá sa zaviazala odovzdávať hodnoty Evanjelia mladým ľuďom.

 

Zdroj: cgfmanet.org