Pod krížom

Siedmy deň deviatnika k Nepoškvrnenej ukazuje Máru ako Matku bolestnú, aby sme ani my pred Ježišovým krížom neušli

Kríza v Kafarnaume

Šiesty deň deviatnika k Nepoškvrnenej ukazuje ako Mária na trpké scény reagovala mlčaním a na tvrdé slová sladkosťou

Provinciálny dom sa mení

V článku sa dočítate, čoho alebo koho sa zmeny dotýkajú a nájdete link na nás projekt Podporte mladú generáciu

Radostný začiatok

Piaty deň deviatnika k Nepoškvrnenej nás Mária učí vnímať potreby tých, s ktorými žijeme

Krásy a riziká Young Adult Fantasy kníh

Sestra Andy rozpráva o svojej skúsenosti so zaujímavým žánrom kníh pre mladých

 V škole syna

Štvrtý deň deviatnika k Nepoškvrnenej nám predstavuje Máriu, ktorá vedela prijať aj svoj výchovný „neúspech"

Adventný sociálny projekt exallievov podporí ľudí

Exallievi dávajú možnosť zapojiť sa, a tak si spomenúť konkrétnym skutkom lásky na núdznych, ktorí sú medzi nami

Do Betlehema

Tretí deň deviatnika k Nepoškvrnenej spoznávame Máriu, ktorá nám ukazuje, ako málo materiálnych vecí naozaj potrebujeme, a naopak, ako veľmi potrebujeme hľadať hlboký zmysel udalostí