O Vianociach prežitých medzi bezdomovcami rozpráva sestra Maja

Na fotografii je zachytený Betlehem, ktorý si spoločne postavili bezdomovci v Bertotovciach. Keď som ho prvýkrát uvidela, veľmi silno sa ma dotkla celá atmosféra prostredia, kde bol postavený. Na úplnom okraji spoločnosti, pri tých, ktorí sú vysunutí, vytisnutí z pohľadu spoločnosti. Pri skutočných maštaliach, pri zvieratách, o ktoré sa starajú. Pod krížom, obraze utrpenia, smrti…

 

Hneď vedľa majú svoje priestory na bývanie aj samotní bezdomovci, najrôznejšie životné príbehy…. Pán sa zjavuje maličkým, v chudobe, v pokore, v jednoduchosti a prichádza aj do tých neskrytejších, najtmavších miest, lebo je LASKA, ktorá miluje všetkých bez rozdielu a ktorá jediná má moc premieňať naše životy, meniť i to, čo sa nám zdá nezmeniteľné.

 

Pre mňa to bol najsilnejší zážitok z týchto prvých Vianoc prežitých medzi našimi bezdomovcami. A ako bonus k tomu som dostala od našich mamičiek bezdomovkýň, aj vianočné koláče, tie chutili úplne výnimočne.

 

Mária Snopková