Vianoce nádeje. Vianočné posolstvo generálnej predstavenej saleziánok Yvonne Reungoat

Rím (Taliansko). Dnes sa nám v Dávidovom meste narodil spasiteľ, Kristus Pán (Lk 2,11). Toto je posolstvo vianočného pozdravu od generálnej predstavenej Dcér Márie Pomocnice, sestry Yvonne Reungoat.

 

 

„Najdrahšie sestry,

je pekné stretnúť sa v tento dôležitý predvečer Vianočnej vigílie, na sviatok Vtelenia Pána.  Vianoce, na ktoré sa pripravujeme, sú Vianocami líšiacimi sa od ostatných pre zdravotnú situáciu na celom svete, pre bolesti, obavy a starosti, ktoré vstúpili, v rôznych formách, do každej komunity, do každej rodiny. Mnohí, dokonca aj medzi nami, boli postihnutí v rodinných a priateľských vzťahoch, niektorí túto chorobu zažili. Niekoľko našich sestier odišlo do neba.

 

Vianoce 2020

Sú to veľmi zvláštne Vianoce, ale nemusíme byť už smutné. Bude menej svetiel, menej stromov, menej jasličiek, menej slávnostných udalostí, ale Pán to môže premeniť, aby rástla a dozrievala naša túžba. Prežili sme advent, očakávanie Ježišovho príchodu. A ak On príde, nemôžeme stáť na mieste: musíme mu vyjsť v ústrety s láskou, pretože On je svetlom, ktoré osvetľuje svet, prichádza, aby nás zachránil … Vianoce sú možnosťou stretnúť Ježiša, vkladajúc náš život do jeho rúk. Vianoce sú stretnutie so sestrami a bratmi, aby sa každý z nich mohol dozvedieť túto radostnú správu: „Dnes sa v meste Dávidovom narodil spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“ Tento deň je nielen chronologický, ale je aj dnes prítomnosťou Boha v ľudskom živote a v dejinách, dnešok, ktorý dáva nádej nádeji.

Dúfame, že to budú Vianoce nádeje. Nádeje, ktorá pochádza zo stretnutia s Ježišom, od služby chudobnejším, opusteným, ktorí žijú na „perifériách,“o ktorých toľko hovorí pápež, a už nemajú silu bojovať vybudovať lepší zajtrajšok.

 

Pieseň anjelov: nebojte sa

Anjeli, ktorí sa zjavujú pastierom, spievajú: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. (Lk 2,10-11).

Je to pieseň, ktorú môžeme privítať vo svojom živote, poznačenom situáciou, v ktorej sme ponorení a vždy pod Otcovým pohľadom; pieseň, ktorú musíme rozozvučať v živote tých, ktorí sa s nami stretávajú, predovšetkým mladých ľudí. Je to oznámenie pre nás, pre každého z nás, pre každého muža a každú ženu, pretože obsahuje povzbudenie: „Nebojte sa.“

„Nebojte sa“: toto je slovo, ktoré sa nám dnes opakuje: nebojte sa, som s vami, neopúšťam vás, viem, ako čerpať dobro aj z prílivu bolesti, ktorá vás akoby chcela premôcť.

 

Pieseň anjelov: Oznamujem vám veľkú radosť

Nebáť sa, vedieť dúfať je tiež podmienkou toho, aby sme sa mohli radovať. Ak je naše srdce uzavreté a zamerané na seba, v postoji sebaobrany, ak vidí všetko sivé a nezvratne negatívne, nie je prístupné žiadnemu oznámeniu radosti; ak mladí ľudia nenájdu na svojej ceste vychovávateľov, ktorí vedia poukázať na obzory plné svetla, aj keď je ich ťažké dosiahnuť, nebudú schopní počúvať pieseň Anjelov a ísť do Betlehema „vidieť“ Dieťa.

Oznamujem vám veľkú radosť: radosť z poznania, že Boh nás naďalej miluje a nikdy nás neopúšťa, radosť z toho, že sa dokážeme milovať navzájom, radosť z úplne slobodnej a nekonečnej spásy, radosť z toho, že môžeme byť znakmi Jeho prítomnosti pre tých, ktorí sa s ním musia stretnúť tvárou v tvár tým, ktorí vedia slobodne milovať, tým, ktorí ponúkajú krásne vyhliadky a plnosť, a to aj uprostred únavy z ťažkého každodenného života.

 

Pieseň anjelov: narodilo sa pre vás dieťa

Každé narodenie prináša rodine, ktorá to chcela a očakávala, radosť: je to víťazstvo života, je to triumf snov a nádeje!

Pápež František nám v minuloročnom liste o jasličkách „Obdivuhodné znamenie“ pripomenul: „Narodenie dieťaťa vzbudzuje radosť a úžas, pretože nás stavia pred veľké tajomstvo života. Keď vidíme oči mladých manželov, ktorí svietia pred ich novonarodeným synom, chápeme nálady Márie a Jozefa, ktoré pri pohľade na dieťa Ježiša vnímali prítomnosť Boha v ich živote “(č. 8).

Dieťa z Betlehema prináša definitívne víťazstvo života, a preto môžeme prežiť Vianoce do hĺbky.

Dieťa sa narodilo pre nás: nádej sa rodí a znovuzrodzuje pre nás a pre všetkých: bez ohľadu na to, aký tmavý môže byť horizont, musíme vždy pestovať istotu, že za mrakmi je slnko, ktoré sa vráti, aby svietilo na našej oblohe, v nebi tohto ľudstva.

Dieťa z Betlehema je slnko, ktoré nikdy nezapadá, slnko, ktoré premáha všetky nepokoje a biedu, všetko zlo a chudobu, všetko nepriateľstvo a osamelosť.

Toto je posolstvo, ktoré nám je zverené, aby boli Vianoce 2020 ovocím nádejou a očakávaním toho, čo Boh koná: „Všetko tvorím nové!“ (Ap. 21,5).

 

Nech nám Nazaretská a Betlehemská Panna pomáha, aby sme boli ženami nádeje, aby sme ju rozdávali tým, ktorí žijú vedľa nás, najmä novým generáciám, pretože Ježiš každý deň prichádza, aby sa nám dal, aby sa ponúkol našej láske a adorácii; pretože ak je s nami, ak chce cez nás osloviť všetkých, nemôžeme byť smutní a odradení: naše srdce je plné jeho prítomnosti, ktorá je radosťou!

 

Prajem vám všetko najlepšie pre vaše rodiny, laických spolupracovníkov, mladých, mužov a ženy: nech aj im zaznie v nádeji: narodilo sa pre vás dieťa. Nech zaznie pieseň anjelov pre generálneho predstaveného saleziánskej rodiny, rektora don Ángela Fernádeza Artimeho, pre spolubratov saleziánov a pre všetkých kňazov, ktorí nám poskytujú svoju službu, pre biskupov diecéz: nech majú pocit, že môžu vždy rátať s našou sesterskou spoluprácou.

Nech sa správa o Spasiteľovi dostane k tým, ktorí doposiaľ vo svojom živote neprijali Krista alebo ho nepoznajú, a naplní ich radosťou a nádejou!“

Veselé a sväté Vianoce 2021!

 

Sestra Yvonne Reungoat, generálna predstavená Inštitútu FMA

Zdroj: cgfmanet.org