Stretnutie strediskových rád Domky a Laury máme za sebou

Predsedníctva oboch organizácii už od septembra pracovali na programe a organizačnom zabezpečení netradičného online víkendu pre takmer 100 účastníkov.
 
Stretnutie sa odštartovalo privítaním od predsedov oboch organizácii. Za Domku Ján Holubčík SDB a za Lauru, Marta Baňasová FMA vyjadrili radosť zo stretnutia a povzbudili mladých myšlienkami Christus Vivit – z ktorého sa čerpalo a bol východiskom aj pre fórum mladých na sobotné popoludnie. V ďalšej časti programu  mali možnosť mladí zo stredísk overiť svoje vedomosti o Domke aj Laure v zábavnom kvíze prostredníctvom aplikácie kahoot. Niektoré otázky boli náročnejšie ale radosť bola čitateľná aj cez obrazovky. Večerom sprevádzali Barča Kubalová a Katka Holeková, členky predsedníctva Domky.
 
Sobotné popoludnie bolo venované počúvaniu na fóre mladých. Cieľom bolo zamyslieť sa nad tým, aké je prostredie v našich strediskách, ktoré spolu vytvárame, podeliť sa o skúsenosti a rôzne aj nesúhlasné pohľady, lepšie porozumieť ostatným. Mladí boli podľa veku a témy, ktorú si vybrali, rozdelení do 10 skupín. Moderátormi skupín boli členovia predsedníctiev. Diskusné témy boli dve:
 

  1. téma: Mladí a zodpovednosť

Základná otázka: Akú máš skúsenosť s prevzatím zodpovednosti vo svojom stredisku? Aký je priestor pre zverovanie zodpovednosti mladým vo vašom stredisku a ako na to mladí reagujú? (Čo ťa z toho teší a čo ťa trápi?)

  1. téma: Saleziánsky duch v strediskách

Základná otázka: Ako sa prejavuje „saleziánskosť“ vášho strediska? Aký duch (vzťahy medzi ľuďmi) vládne u vás v stredisku? (Čo ťa z toho teší a čo ťa trápi?)
Vzniknutý materiál zapísaný zapisovateľmi bol predstavený provinciálovi saleziánov a provinciálke sestier v nedeľnej debate.
 
V rámci soboty prebehli aj oddelené bloky pre obe organizácie. Domka vyčlenila čas na mimoriadne Valné zhromaždenie, kde sa hlasovalo aj o novom členovi predsedníctva. Funkčné obdobie skončilo T. Zhaňačovej, ktorej týmto ďakujeme za roky služby a vítame nového člena, D. Čechoviča, predsedu strediska v Kaplnej. Laura venovala čas predstaveniu strategického plánu na najbližšie tri roky. Predsedníčka a riaditeľka spolu s predsedníctvom predstavili jednotlivé vízie strategického plánu a ich rozpracované ciele, kroky, overenia. Mladí a predsedovia stredísk mali možnosť pripomienkovať, pýtať sa. V najbližšej dobe dôjde k schvalovaniu predsedníctvom a poslaniu do stredísk v definitívnej záverečnej verzie strategického plánu. Nasledoval priestor na otázky, ponuky a podelenie sa čím strediská žijú. Diskusia bolo v rodinnej atmosfére.
 
Nedeľné dopoludnie obohatila diskusia s provinciálom Petrom Timkom SDB a provinciálkou Monikou Skalovou FMA. Provinciál a provinciálka mladých počúvali, odpovedali na otázky ale najmä ich zaujímal názor mladých. Padli nielen otázky, ktoré vznikli zo sobotných skupín, pretože počas celého víkendu bol priestor položiť otázku aj cez aplikáciu slido. Moderátormi tejto časti programu boli Terézia Zhaňačová a Stanislav Jánoš, členovia predsedníctva Domky. Celovíkendové stretnutie sa ukončilo slovkom provinciálky a požehnaním provinciála všetkým mladým online.
 
Tento víkend bol obohatením pre všetkých zúčastnených. Ďakujeme všetkým za spoluprácu, nasadenie a ochotu. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné podujatia.
 
Zdroj: laura-mladez.sk


 
Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.