Do judejských hôr

Božie Slovo
V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno 50 a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Lk 1, 39-55
 
Zamyslenie
Keďže sa Alžbeta so svojím tehotenstvom skrývala, je o to dojímavejšie, že Pán k nej nepriamo pozval Miriam, aby sa vzájomne potešili. Alžbeta od radosti žehná mladú Miriam, ako voľakedy Debora žehnala statočnú Jahel a podobné požehnanie dostala i odvážna Judita. Obe svedčia o tom, že vzájomná otvorenosť a solidarita rôznych generácií – už starej Alžbety s mladučkou Miriam – je nielen možná, ale i plodná a radostná. Hovorí to o výnimočnej ľudskej zrelosti oboch: vyvyšujú jedna druhú a spoločne chvália Boha. Nemyslia na to, čo o nich povedia ľudia. Sú orientované na Pána a na nový život. Pri tomto šťastnom stretnutí nám nevdojak – a cestou späť možno i Miriam – prichádza na um iná, a predsa podobná dvojica krásnych pramatiek dejín spásy: už starej Noemi a jej nevesty, mladej Rút, ktoré sa tešili z bolestne a dlho očakávaného „spoločného“ potomka, ktorého im sprostredkoval Pán. Aj Miriam u Alžbety zažila prekypujúcu radosť z komunikácie, spoločnú potechu z nového života. Bol to nádych pred ďalšou náročnou etapou? Ešte skôr, ako sa všetko stane temným pri stretnutí s Jozefom?
Klikni pre dlhšie zamyslenie
 
Výzva
Miriam, si šťastná, lebo si uverila aj napriek normálnemu strachu a neistote. A nezostala si stáť na mieste. Kiež pri pohľade na tvoju odvážnu vieru preskočí jej iskra i do nášho srdca, aby sme uverili, že Boh s nami počíta a volá nás pohotovo sa priblížiť k tým, čo potrebujú našu solidaritu a pomoc.
 
Modlime sa
3x Zdravas Mária, Sláva Otcu…